Sobre el Col·legi

Carta de la Presidenta

Benvinguts a la web del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida!!

Administrador de Finques Si ets aquí és perquè ens vols conèixer, i res millor que una pinzellada històrica per entendre qui som i cap a on volem anar.

Aquesta Corporació, amb més de vuitanta anys d’història des de la seva posada en marxa, va néixer de l’impuls i la valentia d’un grup de companys, que en el seu dia va entendre la conveniència d’organitzar-se per treballar units per la defensa i reconeixement de la professió. Des d’aleshores, ha estat en constant progrés i adaptació als diferents canvis socials, econòmics i legals. La primera regulació es recull en el Decret 396/1968, d’1 d’abril, amb el qual es crea el Col·legi, essent després, el Reial Decret 1612/1981, de 19 de juny, el qual va autoritzar la constitució dels diferents Col·legis Territorials d’Administradors de Finques i el naixement del Consejo General de Colegios (BOE núm. 182 de 31-7-81). La regulació i la defensa de la professió, oferir els millors serveis als col·legiats que els facilitin treballar de forma àgil, moderna i eficaç així com el control deontològic, per promoure l’excel·lència dels serveis que oferim, garantint la protecció dels consumidors i usuaris dels mateixos, són objectius fonamentals de la Corporació.

Els Col·legis Professionals, a Catalunya, estan regulats per la Llei 7/2006, de 31 de maig, que els defineix com a corporacions de dret públic, dotades de personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves finalitats. Gestionen els interessos públics vinculats a l’exercici de la professió, essent el vehicle de participació dels col·legiats en la seva administració i exercint, al mateix temps, totes les activitats i prestació de serveis als col·legiats en atenció a les seves funcions de naturalesa privada, que també formen part de la seva finalitat i objectius.

Dins de les principals finalitats es troba la de vetllar perquè l’actuació de les seves persones col·legiades respongui als interessos i a les necessitats de la societat, essent les encarregades de garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió, així com tot allò relatiu a l’ordenació, representació i defensa de la professió.

Per això, tant per als que us inicieu en aquest apassionant camí, com per als que ja porteu temps exercint el bon fer professional, tenim com a repte, que trobeu en el Col·legi un recolzament fonamental per al desenvolupament de la vostra tasca diària, el referent necessari per a la vostra formació contínua, assessorament i puntual informació de totes les matèries que aquesta activitat multidisciplinària requereix per poder estar al dia, tant en la seva vessant teòrica com en la pràctica.

Aquests temps requereixen molta agilitat en la modernització dels serveis i comunicació i en això estem posant també especial atenció.

També ens agradaria que el Col·legi fos un espai on conèixer i compartir amb d’altres companys, les vostres experiències i nous reptes cada dia més complexos. Pertànyer al Col·legi ha de ser garantia de referència en el sector i de confiança per als nostres clients. I està clar que això no ho podem fer sols, hem de ser un exemple de Col·legi obert, proper, transparent i participatiu en el qual us hi sentiu tots ben representats.

Per a això, tant la Junta de Govern com tot el personal estem a la vostra disposició, amb el ferm compromís de destinar tots els mitjans i esforços necessaris per complir amb aquests objectius, que són els vostres, i amb la il·lusió de transmetre, potenciar i estimular l’activitat de l’Administració de Finques, perquè obtingui el merescut reconeixement social, polític i institucional. Tres són les línies bàsiques de comunicació de les que en volem ser altaveu, davant de la societat, de les institucions i, com no, davant dels col·legiats, escoltant la veu i les inquietuds dels joves i aprenent dels que ja han guanyat en experiència i coneixement perquè, a través del Col·legi, ens uneixi una missió comuna a tots.

Som conscients que ser Administrador de Finques implica una gran responsabilitat, no només per la nostra important tasca en la correcta gestió dels edificis, sinó que també engloba la de les persones que els habiten. En procurar pel correcte manteniment, conservació, accessibilitat i compliment de tota la normativa que afecta als immobles, també desenvolupem una important labor social contribuint amb el nostre assessorament tant a l’hora de prendre les millors decisions, com en el desenvolupament i l’execució dels acords adoptats, facilitant la qualitat de vida i potenciant les correctes relacions de convivència.

Per això des del Col·legi seguim treballant per mantenir-nos com a una organització professional col·legiada de referència i de prestigi, perquè la titulació sigui garantia de la capacitació adequada, per la incorporació de tots els avenços tecnològics, sense oblidar ser, a la vegada, exemple de valors tan essencials com són la igualtat, el respecte al medi ambient, la sostenibilitat i la preocupació per les persones. Cada dia sorgeixen nous reptes, com la transició energètica, el vehicle elèctric, la protecció i la gestió de les dades, que reforcen i donen sentit al nostre projecte. Ser la primera dona que està al capdavant d’aquesta corporació, és un senyal més de la constant modernització, actualització i adequació que la professió i la societat demanden.

Serà un plaer comptar amb la teva participació activa, no oblidis que aquest és el teu espai i que estarem encantats de conèixer la teva opinió, agrairem la teva col·laboració i escoltarem qualsevol suggeriment o aportació que ens ajudi a la millora contínua. Vine, entra, endavant. T’hi esperem!!!Anabel Miró Panzano
Presidenta

Empreses patrocinadores

Empreses col·laboradores

© www.cafbl.cat | Text legal | Contactar C/ Mallorca 214, local, 08008 - Barcelona Tel.: 93 451 02 02