Sobre el Col·legi

Com col·legiar-se

Certificat Administrador de Finques

Per exercir la Professió d’ Administrador de Finques és necessari estar col·legiat.

Hi ha dues vies d’accés a la col·legiació:

Títols Oficials:

  • Obtenint el títol Oficial de “Grau Universitari en Economía i Gestió, menció en gestió immobiliaria” de la Universitat Abat Oliba.
  • Obtenint el títol de “Graduat en Estudis immobiliaris i de la Construcció” de la Universitat de Barcelona, o el d'“Especialistas en Gestión Inmobiliaria” de la Universidad de Burgos, o el d'“Experto Inmobiliario” de la Universidad de Alcalá de Henares.

Titulacions Universitàries

També es pot accedir a la professió si s’ha cursat una Llicenciatura o una Diplomatura de la següent relació:

Ajudants de Monts Enginyers Tècnics en Informàtica de Gestió
Arquitectes Tècnics Enginyers Tècnics en Topografia
Diplomats en Empreses i Activitats Turístiques Enginyers Tècnics Forestals
Diplomats en Gestió i Administració Pública Enginyers Tècnics Industrials
Diplomats en Gestió Comercial i Marketing Enginyers Tècnics Navals
Diplomats en Informàtica Llicenciats de la Marina Civil
Diplomats en Magisteri Llicenciats en ADE
Diplomats en Relacions Laborals Llicenciats en Antropologia
Grau en Admin. D’Empreses i Gestió de la Innovació Llicenciats en Arquitectura
Grau en Ciència i Tecnologia de l’Edificació Llicenciats en Ciències Ambientals
Grau en Comerç Llicenciats en Ciències Biològiques
Grau en Direcció d’Empreses Llicenciats i Diplomats en Ciències Empresarials
Grau en Direcció i Creació d’Empreses Llicenciats en Ciències Físiques
Grau en Educació Social Llicenciats en Ciències Geològiques
Grau en Enginyeria de l’Edificació Llicenciats en Ciències Polítiques
Grau en Enginyeria de Materials Llicenciats en Ciències Químiques
Graduats en Ciències Audiovisuals Llicenciats en Dret
Graduats en Ciències Jurídiques de les Admin públiques Llicenciats en Documentació
Graduats en Comunicació Audiovisual Llicenciats en Econòmiques i Comercials
Graduats en Estudis Immobiliaris i de la Construcció Llicenciats en Geografia i Història
Graduats en Finances i Comptabilitat Llicenciats en Filologia
Graduats Socials Llicenciats en Filosofia i Ciències de l’Educació
Enginyers Agrònoms Llicenciats en Filosofia i Lletres
Enginyers de Camins, Canals i Ports Llicenciats en Humanitats
Enginyers de Mines Llicenciats en Investigació i Tècniques de Mercat
Enginyers de Monts Llicenciats i Diplomats en Matemàtiques
Enginyers de Telecomunicació Llicenciats en Pedagogia
Enginyers en Informàtica Llicenciats en Periodisme
Enginyers Industrials Llicenciats en Psicologia
Enginyers Químics Llicenciats en Psicopedagogia
Enginyers Tècnics Agrícoles Llicenciats en Sociologia
Enginyers Tècnics d’Obres Públiques Procuradors dels Tribunals de Justícia
Enginyers Tècnics de Telecomunicació Professors Mercantils
Enginyers Tècnics en Disseny Industrial Veterinaris
Enginyers Tècnics en Explotació de Mines

Com col·legiar-se

Finestreta Única

Horari per a col·legiar-se:


De dilluns a divendres de 9 a 13 hores (cal cita prèvia)

Empreses patrocinadores

Empreses col·laboradores

© www.cafbl.cat | Text legal | Contactar C/ Mallorca 214, local, 08008 - Barcelona Tel.: 93 451 02 02 · Fax: 93 451 37 35