Sobre el Col·legi

Com col·legiar-se

Certificat Administrador de Finques

Per exercir la Professió d'Administrador de Finques és necessari estar col·legiat.

Hi ha dues vies d'accés a la col·legiació:

Títols Oficials:

Obtenint el títol d'"Especialistes en Gestió Immobiliària" de les següents universitats:

  • Universidad de Alcalá de Henares – "Grado en Administración de Fincas".
  • Universidad de Burgos – "Especialista Universitario en Gestión y Administración Inmobiliaria".
  • Universidad Politécnica de Valencia – Título Propio "Diploma de Extensión Universitaria en Estudios Inmobiliarios".
  • Universidad de Antonio de Nebrija – "Programa Superior de Dirección y Gestión Inmobiliaria y Administración de Fincas".
  • Universidad de Málaga – "Diploma de Extensión Universitaria en Gestión y Administración de Fincas".
  • Universidad de Las Palmas de Gran Canaria – "Título Universitario Superior en Administración de Fincas".
  • Universitat de Barcelona – Título de "Graduat en Estudis Immobiliaris i de la Construcció".
  • Universitat Abat Oliba CEU – "Graduat en Economia i Gestió, especialitat Gestió Immobiliària".

Titulacions Universitàries

També es pot accedir a la professió si s'ha cursat una diplomatura, llicenciatura o grau aprovat pel Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE). En aquest enllaç veuràs les carreres universitàries que hi donen accés.

També s'admetrà l'accés de tots els títols superiors universitaris (llicenciatures i graus amb un mínim de 240 ECTS) sempre que la sol·licitud, a més de tota la documentació reglamentàriament establerta, vingui acompanyada d'una "DECLARACIÓ RESPONSABLE", que consistirà en un document subscrit per l'interessat en el qual manifesta que assumeix l'obligació de realitzar, en el termini d'un any, els estudis complementaris reconeguts pel CGCAFE que permetin garantir la possessió dels coneixements teòrics i pràctics imprescindibles per a desenvolupar aquesta activitat com a professional col·legiat.

Com col·legiar-se

Finestreta Única

Horari per a col·legiar-se:


De dilluns a divendres de 9 a 13 hores (cal cita prèvia)

Empreses patrocinadores

Empreses col·laboradores

© www.cafbl.cat | Text legal | Contactar C/ Mallorca 214, local, 08008 - Barcelona Tel.: 93 451 02 02