Serveis al col·legiat

Aprovació de les bases reguladores per a l’accés a ajuts en forma de préstecs a Comunitats de Propietaris pel finançament d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges a Catalunya

12/02/2020
Les bases reguladores per a l'accés a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges a Catalunya s’han publicat al DOGC, amb data de 27 de gener. Pots consultar-les en aquest enllaç.

Aquestes bases tenen per objecte regular les condicions per a l'accés a la línia de préstecs convinguda entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC) i l'Institut Català de Finances (ICF) per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges.

Seguidament, es recalquen els punts més significatius:
Actuacions protegibles:

 • Obres de rehabilitació referents a l'estat de conservació de l'edifici
 • Obres per a la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat
 • Obres per a la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat

Beneficiaris:
Comunitats de propietaris solvents, amb un índex de morositat igual o inferior al 5%.

Requisits tècnics:

Requisits dels edificis:
 • Un mínim del 70% de la superfície construïda sobre rasant de l'edifici ha d'estar destinada a habitatge
 • Un mínim del 50% dels habitatges de l'edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris.
Requisit d'inspecció tècnica prèvia:
 • Els edificis han de disposar de l’Informe d’Avaluació de l’Edifici (IAE), que ha de contenir l’Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE), el Certificat d’Eficiència Energètica (CEE) i l’Etiqueta de qualificació energètica (EE), presentats abans de la sol·licitud de crèdit.
Requisits de les actuacions:
 • L'edifici ha de tenir seguretat estructural o aconseguir-ho mitjançant el procés de rehabilitació.
 • No seran protegides les obres que impliquin el buidatge estructural o l'enderrocament de façanes, l'augment de volums, les ampliacions o subdivisions d'edificis o habitatges. Ni tampoc aquells edificis que no hagin exercit degudament el deure de conservació i manteniment.

Pressupost protegible:
Està constituït per:
 • Pressupost d’execució material, més les despeses generals, més el benefici industrial
 • Honoraris dels professionals que intervenen en el procés d’execució de l’obra
 • Despeses derivades de la tramitació administrativa i de gestió
 • L’impost sobre el valor afegit (IVA) de les obres i els honoraris professionals
Estan exclosos els conceptes corresponents a l'impost sobre construccions d'obres i serveis (ICIO), les taxes de la llicència municipal, les taxes de l'etiqueta energètica (EE) i altres taxes de tramitació administrativa, a més de les despeses per a l'obtenció de l'IITE i del CEE, el cost de la redacció dels projectes, els informes tècnics, estudis de diagnosis i certificats necessaris.


Terminis d'inici de les obres i pròrroga:
 • Es pot sol·licitar per obres no iniciades i per les ja iniciades i no finalitzades.
 • Quan es tractin d’obres no iniciades, no es poden haver començat les obres abans de la data de publicació de la convocatòria.
 • Les obres que no s’hagin començat a la data de la sol·licitud del préstec, s’han d’iniciar en un termini màxim de 8 mesos, a partir de l’endemà de la data de notificació de la concessió del préstec.
 • El termini per a l’execució de les obres no pot excedir els 2 anys.

Import, condicions i formalització del préstec:
 • Tipus d’interès: 2% fix
 • Import: mínim de 30.000€ per comunitat de propietaris i un màxim de 20.000€ per habitatge de la comunitat
 • Comissió d'obertura: màxim del 0,25%, mínim de 150€
 • Termini màxim d'amortització: màxim de 15 anys
 • Consultar la resta d’informació al les bases.

Altres Notícies

 
Aprovació de les bases reguladores per a l’accés a ajuts en forma de préstecs a Comunitats de Propietaris pel finançament d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges a Catalunya
Les bases reguladores per a l'accés a ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d'obres de rehabilitació d'edificis d'habitatges a Catalunya s’han publicat al D
El Decret Llei 17/2019 suposa un desequilibri cada cop més gran entre propietaris i llogaters
El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL) va organitzar el dimarts 4 de febrer una conferència a l’Auditori AXA per posar sobre la taula les principals afectacions del
El Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya ja té perfil oficial a LinkedIn i a Instagram
El Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya, d’on forma part el CAFBL, ha decidit donar un nou pas en l’estratègia de comunicació, completant la seva presència digit
El Decret llei 17/2019, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, porta a la paralització del mercat de lloguer
Divendres, 24 de gener - En el moment d’iniciar el tràmit parlamentari de convalidació del Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, aq
21 de gener, Dia Europeu de la Mediació
El proper 21 de gener se celebra el Dia Europeu de la Mediació. És per aquest motiu que durant el mes de gener s’organitza un programa d’actes per promoure la mediació entre els ciutadans, així c
12345678910...

Empreses patrocinadores

Empreses col·laboradores

© www.cafbl.cat | Text legal | Contactar C/ Mallorca 214, local, 08008 - Barcelona Tel.: 93 451 02 02 · Fax: 93 451 37 35