Serveis al col·legiat

El legislador català ha d'estar interessat en aquest diàleg interdisciplinari

En primer lloc, vull saludar-vos ben efusivament, com a presidenta del Parlament de Catalunya en la novena legislatura, i també en la meva condició d’exconsellera de Justícia i, per tant, de persona que he tingut, entre altres responsabilitats, les vinculades als col·legis professionals, i que, per això, he pogut apreciar i valorar les aportacions a la societat que s’han fet des d’entitats com la vostra.

Amb la mateixa convicció amb la qual constatem que les perspectives diverses sobre un mateix objecte permeten de situar-lo amb més nitidesa i precisió en l’espai, podem defensar –i defensem– que el tractament interdisciplinari d’una matèria, i singularment si es fa des de la praxi, no portarà sempre a la solució correcta, però en tot cas garantirà una percepció i, en conseqüència, un tractament més acurats de les situacions de la vida quotidiana, que són complexes per naturalesa.

En conseqüència, considero molt encertades iniciatives com la que va reunir administradors de finques i jutges i magistrats a Sitges, el proppassat mes de març. La fluïdesa de comunicació que va haverhi fou de mutu interès i d’interès per a tothom, atesa la rellevància pràctica de la qüestió abordada. De fet, la importància de la consideració de la propietat horitzontal fa que interessi que hi hagi elaboracions doctrinals, teòriques, sobre la matèria, però també que els professionals que, d’una manera o altra, intervenen en la seva gestió i en la resolució dels conflictes que puguin crear-s’hi posin en comú coneixements, dubtes i respostes.

Per això, i superant els interessos corporatius i estrictament professionals pel que fa a la gestió de la propietat horitzontal, el legislador català ha d’estar interessat en aquest diàleg interdisciplinari, tal com vareu plantejar-lo, i, més enllà d’això, a dialogar amb els sectors professionals i amb el món acadèmic, en la recerca comuna de l’excel·lència que ens permeti assentar les bases d’una societat millor.

Des de l’inici d’aquesta novena legislatura del Parlament de Catalunya, que tinc l’honor i la responsabilitat de presidir-lo, he pogut afirmar que vull enfocar l’actuació de la cambra sobre la base dels criteris d’austeritat, presència i visibilitat. Volem ser presents en els debats socials rellevants, necessitem ser-hi, al costat dels professionals i de la societat civil, perquè no volem caure en l’endogàmia política ni en el malbaratament de recursos i esforços: necessitem el concurs de les persones que quotidianament, en els seus despatxos, als laboratoris, a peu d’obra o a les aules, tenen contacte amb la realitat. Perquè de ben segur que coincidirem en la constatació que la funció legislativa no significa fer moltes lleis ni regular-ho tot i més, sinó fer les lleis que pertoquin, en el sentit que socialment es consideri adequat, madurant preceptes, amb la tècnica legislativa correcta, però sobretot pensant que no estem fent exercicis retòrics, experiments en proveta o simulacions davant un ordinador, sinó que les nostres decisions afecten directament i efectivament la població, incideixen en els seus interessos, poden esvair-ne les inquietuds i fer realitat les seves il·lusions.

Aquestes consideracions són especialment importants pel que fa al dret privat català: l’especificitat pròpia, que ens fa ser com som, no es basa en una voluntat de separar-nos de ningú ni d’afirmar-nos davant ningú, sinó en la certesa que cal que ens donem una resposta més propera a les necessitats concretes de la societat catalana i a la seva idiosincràsia, no sempre coincidents –perquè els punts de partida o d’arribada poden ser diferents- amb les d’altres societats veïnes.

Per la meva experiència prèvia de govern i com a parlamentària, i des del coneixement dels actors que hi heu intervingut, vull expressar, finalment, el meu agraïment per la tasca feta i per la que de ben segur fareu, per a una bona gestió de la qüestió de la propietat horitzontal i d’altres qüestions del vostre àmbit d’incidència que ens ocupen i preocupen.

 

Núria de Gispert i Català
Presidenta del Parlament de Catalunya

 

Altres Personalitats

 
El legislador català ha d'estar interessat en aquest diàleg interdisciplinari

En primer lloc, vull saludar-vos ben efusivament, com a presidenta del Parlament de Catalunya en la novena legislatura, i també en la meva condició d’exconsellera de Justí

La nostra llar i el nostre habitatge
La nostra llar, el nostre habitatge, la nostra casa, és l’espai on es desenvolupa la vida familiar, el racó més privat de la nostra intimitat, on els somnis i els projectes personals prenen forma
Una iniciativa molt positiva dels Administradores de Finques

Em plau que m’hagueu concedit un espai dins aquest monogràfic en un moment tan significatiu. Fa pocs mesos que sóc al capdavant del Departament de Territori i Sostenibilita

Empreses patrocinadores

Empreses col·laboradores

© www.cafbl.cat | Text legal | RGPD | Contactar C/ Mallorca 214, local, 08008 - Barcelona Tel.: 93 451 02 02 · Fax: 93 451 37 35