Mediació

CEMCAF

Centre de Mediació Immobiliària del Consell de Col·legis d'Administradors de Finques de Catalunya

Com iniciar un procés de mediació?

  • Omplir i presentar el full de sol·licitud on es facin constar les dades de les dues parts i una breu descripció del conflicte
  • El Centre rep la sol·licitud i nomena un mediador inscrit en el Registre, al qual se li passa la documentació.
  • El mediador convoca a les parts a la sessió informativa.
  • Si les parts estan d´acord es signa l´acta d´inici del procés de mediació
  • Les parts assisteixen a les sessions de mediació acordades prèviament.
  • Finalment, sigui quin sigui el acord de les parts, es signa l´acta final de mediació i, si cal, es procedeix a la protocol·lització notarial o homologació judicial dels acords.
  • Sol·licitud de Mediació.

Empreses patrocinadores

Empreses col·laboradores