Mediació

CEMCAF

Centre de Mediació Immobiliària del Consell de Col·legis d'Administradors de Finques de Catalunya

Què és la mediació?

Definició:

És una via alternativa de resolució de conflictes on una tercera persona neutral i imparcial, el mediador, ajuda a les parts a arribar a un acord en el seu conflicte.

Principis:

  • Voluntarietat: és un procés totalment voluntari, tant per a les parts com per al mediador, i del qual poden desistir en qualsevol moment.
  • Confidencialitat: tant de les parts com del mediador respecte a tot el que es tracti dins del procés (converses, documents). Les parts es comprometen a no fer ús de la informació en un procés judicial contra l’altra part.
  • Imparcialitat: del mediador respecte a les parts. El mediador no es posicionarà ni afavorirà a cap d’elles.
  • Neutralitat: del mediador respecte a l´assumpte. El mediador no prendrà partit ni imposarà cap acord.

Pòster:

Empreses patrocinadores

Empreses col·laboradores