AVÍS LEGAL

INTRODUCCIÓ

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), CAFBL informa que és titular del lloc web. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, CAFBL informa de les dades següents:

  • Identitat: Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL)
  • NIF: Q-5856228A
  • Adreça social: Calle Mallorca, 214, ent. 5.ª - 08008 Barcelona
  • Telèfon: 934510202
  • Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@cafbl.cat
  • Domini web: https://www.cafbl.cat/ESP/

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATES

La navegació, accés i ús per al lloc web de CAFBL confereix la condició d'usuari.

El lloc web de CAFBL proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per CAFBL per a l'accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
  • L'ús de la informació, serveis i dades oferts per CAFBL contràriament al que disposen les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

CAFBL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web, sempre que no tingui coneixement efectiu que l'activitat o la informació a la qual remet o recomana és il·lícita o que lesiona béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització, o, en cas de tenir-lo, actuï amb diligència per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent.

S'entendrà que CAFBL té el coneixement efectiu a què es refereix el paràgraf anterior quan un òrgan competent hagi declarat la il·licitud de les dades, ordenat la seva retirada o que s'impossibiliti l'accés als mateixos, o s'hagués declarat l'existència de la lesió, i CAFBL conegués la corresponent resolució, sens perjudici dels procediments de detecció i retirada de continguts que CAFBL apliqui en virtut d'acords voluntaris i d'altres mitjans de coneixement efectiu que poguessin establir-se.

CAFBL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, CAFBL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

MODIFICACIONS

CAFBL es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en el seu lloc web o en la configuració i presentació d'aquesta. Per tal de mantenir actualitzada la informació publicada, els continguts del mateix podran ser modificats, corregits, eliminats o afegits en qualsevol moment, per qualsevol forma admissible en dret.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

CAFBL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de CAFBL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de CAFBL.

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de CAFBL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de CAFBL.

CERTIFICAT SSL (SECURE SOCKETS LAYER)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre CAFBL i l'usuari.

CAFBL disposa d'un certificat de seguretat que s'utilitza per CERTIFICAT SSL per realitzar connexions segures.

En aquest procés s'estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de forma segura i s'estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte.

Última actualització: Febrer de 2024

Empreses patrocinadores

Empreses col·laboradores