cafbl

CURS BONIFICABLE
(Les empreses poden recuperar l'import parcial del curs si tenen crèdit disponible)

cafbl
cafbl
Data
7 i 15 de maig de 2019
Horari
de 10:00 a 14:00 hores
Lloc
Sala d'Actes del Col·legi
Places
(places limitades)
Inscripció
On-line
Preu
135 euros
Durada
8 h presencials

Curs destinat a:

 • Col·legiats
 • Oficials Habilitats
 • Empleats
cafbl


inscripció online

Inscripció reservada als Administradors de Finques Col·legiats i als seus empleats.
cafbl
Presentació:
A càrrec del Sr. Lorenzo Viñas, gerent del CAFBL, que presentarà el curs i farà una breu explicació dels serveis més destacats del Col·legi.
Professora:
Sra. Maite Rico
Consultora especialista en habilitats directives i comunicatives, i RRHH. Professora de l'EAE Business School i de l'EUNCET -adscrites a la UPC. Llicenciada en Psicologia de les Organitzacions i Postgrau en Economia i Direcció d'Empreses.
cafbl
OBJECTIU GENERAL

 • Potenciar una actitud receptiva, positiva i resolutiva davant de les queixes i reclamacions.
 • Convertir les queixes i reclamacions en situacions de millora interna i satisfacció i fidelització per al client.
 • Disposar de tècniques i habilitats per donar la resposta més adequada en cada cas.
 • Establir el llenguatge que s'ha d'utilitzar per al tractament de situacions difícils.
 • Desenvolupar les competències emocionals necessàries per aconseguir la màxima satisfacció possible del client i el mínim desgast personal.

CONTINGUTS

COM GESTIONAR QUEIXES I SUGGERIMENTS
 • L’organització davant de la gestió de queixes i suggeriments.
 • Les queixes com a font de millora.
 • Les actituds dels receptors: Positiva, interès i solució.
 • La millora contínua dins d’un sistema de qualitat de servei.
  • Aportacions des del punt del client.
  • Millora del servei i els continguts.

COM RESPONDRE A LES QUEIXES I SUGGERIMENTS
 • Autocontrol, interès, atenció.
 • Habilitats de comunicació positiva.
  • Actuar com a receptors.
  • Actuar com a emissors.
 • Tècniques de resposta a queixes.
 • Tècniques de resposta a suggeriments.
 • Fases de l’atenció a queixes i reclamacions.
 • Competències de la intel·ligència emocional necessàries:
  • Autocontrol
  • Empatia
  • Assertivitat
  • Negociació
  • Resiliència
PLA D'APLICACIÓ
 • Casos pràctics reals.
 • Aplicacions individuals.
 • Aplicacions conjuntes.
 • Conclusions.

El Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona - Lleida, com a entitat organitzadora de la formació en col·laboració amb Egara formació, ofereix el servei de gestió del sistema de la bonificació, sense cap cost addicional, a tots els seus col·legiats i a totes aquelles societats que constin registrades en aquest Col·legi. L'import d'aquest curs és, totalment o parcialment bonificable a partir del crèdit disponible de cada empresa, per la "Fundación Estatal para la Formación en el Empleo" i el Fons Social Europeu.

Tens dues possibilitats per inscriure't al curs:

1) Fas ús de la bonificació i el Col·legi la gestiona:
En cas de fer ús de la bonificació del curs i de que el Col·legi la gestioni, caldrà que enviïs la següent documentació fins al dimarts 30 d'abril al correu electrònic formacio@cafbl.cat, i portis els ORIGINALS dels següents fitxers, el primer dia lectiu:

Un professional autònom també pot bonificar la formació dels treballadors que es troben al seu càrrec. Per això s'haurà de donar d'alta a l'aplicació telemàtica de la FUNDAE *, i obtenir el certificat com a persona física. Recomanem demanar aquest certificat amb un mes d’antel·lació per tenir-lo disponible quan vulgueu realitzar el curs desitjat.

* A continuació, et detallem quina documentació és necessària lliurar per poder obtenir l'autorització d'accés a l'aplicació en el cas que la seva empresa actuï com a autònom (NIF):

 • Sol·licitud signada per l'interessat. (Document executat per l'empresa en què sol·liciti l'obtenció de l'autorització d'accés a l'aplicació, signat).
 • Fotocòpia del DNI (llegible i per les 2 cares).
 • Còpia rebut autònom de cotització a la Seguretat Social o número i rebut de col·legiat.
 • Relació Nominal de Treballadors al seu càrrec amb codificació informàtica i empremta digital (antic TC2).
 • Acreditació de que disposa de certificat de firma digital o DNI electrònic.
 • Adreça de correu electrònic i telèfon de contacte.
L'esmentada documentació s’ha d’enviar al núm. de fax 91.119.54.02 o bé a través del Portal de l’Administració Electrònica: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

2) No fas ús de la bonificació:
En cas de no fer ús de la bonificació del curs, només caldrà que enviïs la fitxa d'inscripció al correu electrònic formacio@cafbl.cat fins al dimarts 30 d'abril, i portis els ORIGINALS dels següents fitxers, el primer dia lectiu:

FITXA DE PREINSCRIPCIÓ


AVÍS: Et recordem que si vols la factura a nom de la Societat que tens registrada al CAFBL, cal que les inscripcions es facin accedint a la WEB amb el codi de la Societat i la contrasenya corresponent. Com es tracta d’un procés totalment automatitzat, de no fer-ho així la factura serà emesa a nom del Col·legiat, sense possibilitat de canviar-ho un cop feta la inscripció.

Has de saber...
 • Si no s’arriba al número d’alumnes previst, el Col·legi pot suspendre el Curs/Conferència o modificar les dates i només en aquest cas, es retornarà l’import íntegre.
 • En el cas que les inscripcions superin el número de places màximes, aquestes seran cobertes per rigorós ordre de matriculació.
 • Les cancel·lacions d’inscripcions hauran de ser notificades per escrit al Col·legi (formacio@cafbl.cat) i les que es realitzin dintre dels 3 dies anteriors a l’inici del Curs/Conferència, suposaran una retenció del 25 % de l’import.

Per a qualsevol aclariment al respecte, pots adreçar-te al correu del Departament de Formació formacio@cafbl.cat o al telèfon 93 451 02 02.


 

cafbl
 

Segueix-nos a: cafbl
facebookfacebookfacebook
 


Copyright 2011 © Col·legi d´Administradors de Finques de Barcelona-Lleida
C/ Mallorca, 214 Local - 08008 Barcelona · E-mail: cafbl@cafbl.cat · Telf: 93 451 02 02