IMPOST SOBRE SUCCESSIONS I DONACIONS (ISD) I FISCALITAT DE LES HERÈNCIES
cafbl

Impost sobre Successions i Donacions (ISD) i fiscalitat de les herències

 
cafbl
cafbl

CURS BONIFICABLE
(Les empreses poden recuperar l'import parcial del curs, si tenen crèdit disponible)

cafbl
cafbl
Data 16 i 23 de novembre
Horari 9.00 h a 13.00 h
Lloc Presencial CAFBL
Places Limitades
Inscripció On-line
Preu 135 €
Durada 8 hores

Curs destinat a:

  • Col·legiats
  • Oficials Habilitats
  • Empleats
cafbl
 

inscripció online

1.- Fer reserva de plaça omplint el formulari.

2.- Una vegada realitzada dita reserva es podrà fer el pagament.

3.- Pagament a través de targeta de crèdit.

4.- En cas que no es realitzi el pagament en el termini de 5 dies hàbils s'anul·larà la reserva.

 
cafbl
cafbl
PRESENCIAL
 
cafbl
Tutora
 
Margarida Crous - Llicenciada en Ciències Econòmiques. Professora IQS Universitat Ramon Llull.
cafbl
Objectiu

El curs pretén analitzar l'impost sobre successions i donacions amb referència a les normes dictades per les CCAA, coneixent els seus requisits i característiques, l'àmbit territorial, el fet imposable així com el procediment de liquidació i gestió, analitzant també els aspectes amb major problemàtica d'aplicació i el tractament fiscal de les herències.

 
Temari

1. Obligats tributaris i lloc de tributació - regles especials de valoració de béns.
2. Liquidació de l'impost.
3. Reduccions i bonificacions aplicables.
4. Herències consecutives.
5. Connexió amb l'impost sobre el patrimoni.
6. Excessos d'adjudicacions.
7. Formes d'acceptació d'herències.
8. Altres figures hereditàries.
9. Herències transfrontereres.
10. Herència o donació?
11. Inspecció.


DOCUMENTACIÓ BONIFICACIÓ

CERTIFICAT
En finalitzar el curs es lliurarà un certificat d'assistència a aquells alumnes que hagin assistit com a mínim a un 75% de les hores lectives, les persones que no arribin a aquest 75% d'assistència no obtindran cap acreditació.

AVÍS
Et recordem que si vols la factura a nom de la Societat que tens registrada al CAFBL, cal que les inscripcions es facin accedint a la WEB amb el codi de la Societat i la contrasenya corresponent. Com es tracta d’un procés totalment automatitzat, de no fer-ho així la factura serà emesa a nom del Col·legiat, sense possibilitat de canviar-ho una cop feta la inscripció.


Has de saber...

  • Si no s’arriba al número d’alumnes previst, el Col·legi pot suspendre el Curs/Conferència o modificar les dates i només en aquest cas, es retornarà l’import íntegre.
  • En el cas que les inscripcions superin el número de places màximes, aquestes seran cobertes per rigorós ordre de matriculació.
  • Les cancel·lacions d’inscripcions hauran de ser notificades per escrit al Col·legi (formacio@cafbl.cat) i les que es realitzin dintre dels 3 dies anteriors a l’inici del Curs/Conferència, suposaran una retenció del 25 % de l’import.

Per a qualsevol aclariment sobre aquest tema, pots dirigir-te al correu del Departament de Formació formacio@cafbl.cat o al telèfon 93 451 02 02.
cafbl

Segueix-nos a: cafbl
linkedin twitter instagram facebook youtube  

Copyright 2011 © Col·legi d´Administradors de Finques de Barcelona-Lleida
C/ Mallorca, 214 Local - 08008 Barcelona · E-mail: cafbl@cafbl.cat · Telf: 93 451 02 02