Fiscalitat de les operacions immobiliàries
cafbl

Fiscalitat de les operacions immobiliàries
 
cafbl
cafbl

CURS BONIFICABLE
(Les empreses poden recuperar l'import parcial del curs, si tenen crèdit disponible)

cafbl
cafbl
Data 5 i 12 de març
Horari 9 h a 13 h
Lloc Presencial CAFBL
Places Limitades
Inscripció On-line
Preu 135 €
Durada 8 hores

Curs destinat a:

 • Col·legiats
 • Oficials Habilitats
 • Empleats
cafbl
 

inscripció online

1.- Fer reserva de plaça omplint el formulari.

2.- Una vegada realitzada dita reserva es podrà fer el pagament.

3.- Pagament a través de targeta de crèdit.

4.- En cas que no es realitzi el pagament en el termini de 5 dies hàbils s'anul·larà la reserva.

 
cafbl
cafbl

PRESENCIAL
 
cafbl
Tutora
Margarida Crous - Llicenciada en Ciències Econòmiques. Professora IQS Universitat Ramon Llull.
cafbl
Objectiu

El curs pretén oferir als participants l'anàlisi dels diferents aspectes fiscals de les operacions immobiliàries, coneixent els impostos que graven aquestes operacions i aquelles qüestions relacionades amb els arrendaments i transmissió d'immobles.

 
Temari
 
 • Marc fiscal de les operacions immobiliàries.
  • Elements bàsics en la tributació de les transmissions immobiliàries.
  • Els Impostos directes que afecten als béns immobles.
  • Els Impostos indirectes sobre els béns immobles (imposició indirecta).
  • Tributació Local i Propietat Immobiliària.
 • Liquidació d'impostos de les operacions immobiliàries habituals.
  • Compravenda d'habitatge.
  • Altres compravendes.
  • Desenvolupament de la promoció immobiliària.
  • La tributació dels Arrendaments.VEURE TEMARI COMPLET

DOCUMENTACIÓ BONIFICACIÓ

CERTIFICAT
En finalitzar el curs es lliurarà un certificat d'assistència a aquells alumnes que hagin assistit com a mínim a un 75% de les hores lectives, les persones que no arribin a aquest 75% d'assistència no obtindran cap acreditació.

AVÍS
Et recordem que si vols la factura a nom de la Societat que tens registrada al CAFBL, cal que les inscripcions es facin accedint a la WEB amb el codi de la Societat i la contrasenya corresponent. Com es tracta d’un procés totalment automatitzat, de no fer-ho així la factura serà emesa a nom del Col·legiat, sense possibilitat de canviar-ho una cop feta la inscripció.


Has de saber...

 • Si no s’arriba al número d’alumnes previst, el Col·legi pot suspendre el Curs/Conferència o modificar les dates i només en aquest cas, es retornarà l’import íntegre.
 • En el cas que les inscripcions superin el número de places màximes, aquestes seran cobertes per rigorós ordre de matriculació.
 • Les cancel·lacions d’inscripcions hauran de ser notificades per escrit al Col·legi (formacio@cafbl.cat) i les que es realitzin dintre dels 3 dies anteriors a l’inici del Curs/Conferència, suposaran una retenció del 25 % de l’import.

Per a qualsevol aclariment sobre aquest tema, pots dirigir-te al correu del Departament de Formació formacio@cafbl.cat o al telèfon 93 451 02 02.
cafbl

Segueix-nos a: cafbl
linkedin twitter instagram facebook youtube  

Copyright 2011 © Col·legi d´Administradors de Finques de Barcelona-Lleida
C/ Mallorca, 214 Local - 08008 Barcelona · E-mail: cafbl@cafbl.cat · Telf: 93 451 02 02