cafbl

CURS BONIFICABLE
(Les empreses poden recuperar l'import parcial del curs, si tenen crèdit disponible)

cafbl
cafbl
Data
24 i 31 de gener de 2019
Horari
de 10:00 h a 14:00 h
Lloc
Sala d'Actes del Col·legi
Places
(places limitades)
Inscripció
On-line
Preu
135 euros
Durada
8 h presencials

Curs destinat a:

 • Col·legiats
 • Oficials Habilitats
 • Empleats
cafbl


inscripció online

Inscripció reservada als Administradors de Finques Col·legiats i als seus empleats.
cafbl
Presentació:
A càrrec del Sr. Lorenzo Viñas, gerent del CAFBL, que presentarà el curs i farà una breu explicació dels serveis més destacats del Col·legi.
Professor:

Sr. Pere J. Brachfield
Professor de diferents Universitats  i Escoles de negocis com Credit Management a l'Escola d'Administració d'empreses  EAE i director del Centre d'Estudis de Morosologia de EAE Business School.

cafbl
Objectius  
El curs pretén oferir els coneixements adequats per a la recuperació d'impagats, explicant estratègies i procediments per minorar els riscos de clients i evitar impagaments a les comunitats de propietaris. S'exposarà la metodologia pràctica que el creditor pot utilitzar en cas d'impagaments de factures, lloguers, etc i com exercir la pressió adequada sobre els deutors morosos implementant els drets que li atorga la Llei 15/2010 del 5 de juliol i així mateix La Llei 3/2004, de lluita contra la Morositat en les Operacions Comercials.
Temari

 1. Quines són les estratègies evasives dels morosos i com enfrontar-se a elles.
 2. (+ info)

 3. L'acció de cobraments directa davant el deutor; com dirigir-se al deutor i negociar el pagament del deute aplicant els principis de la llei contra la morositat.
 4. (+ info)


 5. Quins són els procediments per minorar els riscos de clients i evitar impagats.
 6. (+ info)

 7. Com interrompre la prescripció dels deutes per via judicial i extrajudicial.
 8. (+ info)


 9. Quins són els diferents procediments judicials que ofereix la Llei d'Enjudiciament Civil del 2000 després de les reformes de la LEC de 2010 i 2011 per recobrar deutes.
 10. (+ info)


El Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona - Lleida, com a entitat organitzadora de la formació en col·laboració amb Egara formació, ofereix el servei de gestió del sistema de la bonificació, sense cap cost addicional, a tots els seus col·legiats i a totes aquelles societats que constin registrades en aquest Col·legi. L'import d'aquest curs és, totalment o parcialment bonificable a partir del crèdit disponible de cada empresa, per la "Fundación Estatal para la Formación en el Empleo" i el Fondo Social Europeo.

Tens dues possibilitats per inscriure't al curs:

1) Fas ús de la bonificació i el Col·legi la gestiona:
En cas de fer ús de la bonificació del curs i de que el Col·legi la gestioni, caldrà que enviïs la següent documentació com a molt tard al dijous 17 de gener al correu electrònic formacio@cafbl.cat, i portis els ORIGINALS dels següents fitxers, el primer dia lectiu:

Per a la bonificació dels cursos un professional autònom també pot bonificar la formació dels treballadors que es troben al seu càrrec. Per això s'haurà de donar d'alta a l'aplicació telemàtica de la FUNDAE *, i obtenir el certificat com a persona física.

* A continuació, et detallem quina documentació és necessària lliurar per poder obtenir l'autorització d'accés a l'aplicació en el cas que la teva empresa actuï com a autònom (NIF):

 • Sol·licitud signada per l'interessat. (Document executat per l'empresa en què sol·liciti l'obtenció de l'autorització d'accés a l'aplicació, signat).
 • Fotocòpia del DNI (llegible i per les 2 cares).
 • Còpia rebut autònom de cotització a la Seguretat Social o número i rebut de col·legiat.
 • Ultim TC2 de treballadors al seu càrrec.
 • Documentació de l'Agència Tributària que acrediti que disposa de signatura digital com a persona física.
 • Adreça de correu electrònic.
En qualsevol cas, has d'enviar l'esmentada documentació al núm. de fax 91.119.54.02 a l'atenció de la unitat de formació en les empreses.

2) No fas ús de la bonificació:
En cas de no fer ús de la bonificació del curs, només caldrà que enviïs la fitxa d'inscripció al correu electrònic formacio@cafbl.cat com a molt tard fins al dijous 17 de gener, i portis els ORIGINALS dels següents fitxers, el primer dia lectiu:

FITXA DE PREINSCRIPCIÓ

AVÍS: Et recordem que si vols la factura a nom de la Societat que tens registrada al CAFBL, cal que les inscripcions es facin accedint a la WEB amb el codi de la Societat i la contrasenya corresponent. Com es tracta d’un procés totalment automatitzat, de no fer-ho així la factura serà emesa a nom del Col·legiat, sense possibilitat de canviar-ho un cop feta la inscripció.

Has de saber...
 • Si no s’arriba al número d’alumnes previst, el Col·legi pot suspendre el Curs/Conferència o modificar les dates i només en aquest cas, es retornarà l’import íntegre.
 • En el cas que les inscripcions superin el número de places màximes, aquestes seran cobertes per rigorós ordre de matriculació.
 • Les cancel·lacions d’inscripcions hauran de ser notificades per escrit al Col·legi (formacio@cafbl.cat) i les que es realitzin dintre dels 3 dies anteriors a l’inici del Curs/Conferència, suposaran una retenció del 25 % de l’import.

Per a qualsevol aclariment al respecte, pots adreçar-te al correu del Departament de Formació formacio@cafbl.cat o al telèfon 93 451 02 02.


 

cafbl
 

Segueix-nos a: cafbl
facebookfacebookfacebook
 


Copyright 2011 © Col·legi d´Administradors de Finques de Barcelona-Lleida
C/ Mallorca, 214 Local - 08008 Barcelona · E-mail: cafbl@cafbl.cat · Telf: 93 451 02 02 - Fax: 93 451 37 35

AVÍS: Aquesta adreça de correu està destinada a l'enviament d'informació i no està habilitada per a la recepció de missatges. Per a qualsevol consulta o comentari si us plau contacteu en cafbl@cafbl.cat