cafbl

CURS BONIFICABLE
(Les empreses poden recuperar l'import parcial del curs, si tenen crèdit disponible)

cafbl
cafbl
Data
22 i 29 de novembre de 2019
Horari
de 10:00 h a 14:00 h
Lloc
CAFBL
Places
(places limitades)
Inscripció
On-line
Preu
135 euros
Durada
8 h presencials

Curs destinat a:

 • Col·legiats
 • Oficials Habilitats
 • Empleats
cafbl
inscripció online

Inscripció reservada als Administradors de Finques Col·legiats i als seus empleats.
cafbl
Professor: Sr. Joaquim Vear
Director i Corredor d'Assegurances. Gerent de riscos i màster en assegurances. Pèrit judicial.
cafbl
Objectiu General

Proporcionar els coneixements per poder analitzar les diferents qüestions relatives a les assegurances de les comunitats de propietaris/assegurances de la llar i lloguer, amb les prestacions i característiques que comporta el bé o servei a través de les assegurances multirisc d'edificis o comunitats de propietaris amb múltiples cobertures.

Continguts

 1. Llei de contracte d'assegurança: Resum dels articles més destacats i detall d'aquells imprescindibles.

 2. Regles d'equitat i proporcional.

 3. Infraassegurança i sobreassegurança.

 4. Descripció del risc i mesures de seguretat.

 5. Capitals assegurats i modalitats existents: Valor total i a primer risc.

 6. Cobertures contractades: Multirisc versus Tot risc.

 7. Garanties comuns a tots els multirisc.

 8. El Consorci de compensació d'assegurances.

 9. Protecció jurídica.

 10. Protegeix el lloguer del teu habitatge/local.

 11. Els danys indirectes.

 12. La responsabilitat civil: Immobiliària, locativa, explotació, patronal...

 13. Anàlisi de casos pràctics: El sinistre.

El Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona - Lleida, com a entitat organitzadora de la formació en col·laboració amb Egara formació, ofereix el servei de gestió del sistema de la bonificació, sense cap cost addicional, a tots els seus col·legiats i a totes aquelles societats que constin registrades en aquest Col·legi. L'import d'aquest curs és, totalment o parcialment bonificable a partir del crèdit disponible de cada empresa, per la "Fundación Estatal para la Formación en el Empleo" i el Fons Social Europeu.

Tens dues possibilitats per inscriure't al curs:

1) Fas ús de la bonificació i el Col·legi la gestiona:

En cas de fer ús de la bonificació del curs i de que el Col·legi la gestioni, caldrà que enviïs la següent documentació abans de divendres 15 de novembre al correu electrònic formacio@cafbl.cat, i portis els ORIGINALS dels següents fitxers, el primer dia lectiu:

Un professional autònom també pot bonificar la formació dels treballadors que es troben al seu càrrec. Per això s'haurà de donar d'alta a l'aplicació telemàtica de la FUNDAE *, i obtenir el certificat com a persona física. Recomanem demanar aquest certificat amb un mes d’antel·lació per tenir-lo disponible quan vulgueu realitzar el curs desitjat.

* A continuació, et detallem quina documentació és necessària lliurar per poder obtenir l'autorització d'accés a l'aplicació en el cas que la seva empresa actuï com a autònom (NIF):

 • Sol·licitud signada per l'interessat. (Document executat per l'empresa en què sol·liciti l'obtenció de l'autorització d'accés a l'aplicació, signat).
 • Fotocòpia del DNI (llegible i per les 2 cares).
 • Còpia rebut autònom de cotització a la Seguretat Social o número i rebut de col·legiat.
 • Relació Nominal de Treballadors al seu càrrec amb codificació informàtica i empremta digital (antic TC2).
 • Acreditació de que disposa de certificat de firma digital o DNI electrònic.
 • Adreça de correu electrònic i telèfon de contacte.
L'esmentada documentació s’ha d’enviar al núm. de fax 91.119.54.02 o bé a través del Portal de l’Administració Electrònica: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do.

2) No fas ús de la bonificació:

En cas de no fer ús de la bonificació del curs, només caldrà que enviïs la fitxa d'inscripció al correu electrònic formacio@cafbl.cat abans de divendres 15 de novembre, i portis els ORIGINALS dels següents fitxers, el primer dia lectiu:

FITXA DE PREINSCRIPCIÓ

AVÍS: Et recordem que si vols la factura a nom de la Societat que tens registrada al CAFBL, cal que les inscripcions es facin accedint a la WEB amb el codi de la Societat i la contrasenya corresponent. Com es tracta d’un procés totalment automatitzat, de no fer-ho així la factura serà emesa a nom del Col·legiat, sense possibilitat de canviar-ho un cop feta la inscripció.

Has de saber...
 • Si no s’arriba al número d’alumnes previst, el Col·legi pot suspendre el Curs/Conferència o modificar les dates i només en aquest cas, es retornarà l’import íntegre.
 • En el cas que les inscripcions superin el número de places màximes, aquestes seran cobertes per rigorós ordre de matriculació.
 • Les cancel·lacions d’inscripcions hauran de ser notificades per escrit al Col·legi (formacio@cafbl.cat) i les que es realitzin dintre dels 3 dies anteriors a l’inici del Curs/Conferència, suposaran una retenció del 25 % de l’import.

Per a qualsevol aclariment al respecte, pots adreçar-te al correu del Departament de Formació formacio@cafbl.cat o al telèfon 93 451 02 02.


 

cafbl
 

Segueix-nos a: cafbl
facebookfacebookfacebook
 


Copyright 2011 © Col·legi d´Administradors de Finques de Barcelona-Lleida
C/ Mallorca, 214 Local - 08008 Barcelona · E-mail: cafbl@cafbl.cat · Telf: 93 451 02 02