cafbl


CURS BONIFICABLE
(Les empreses poden recuperar l'import total del curs, si tenen crèdit disponible)

cafbl
cafbl
Data
19 i 26 de març de 2019
Horari
de 10:00 h a 14:00 h
Lloc
Sala d'Actes del Col·legi
Places
(places limitades)
Inscripció
On-line
Preu
135 euros
Durada
8 h presencials

Curs destinat a:

 • Col·legiats
 • Oficials Habilitats
 • Empleats
cafbl
inscripció online

Inscripció reservada als Administradors de Finques Col·legiats i als seus empleats.
cafbl
Presentació:
A càrrec del Sr. Lorenzo Viñas, Gerent del CAFBL, que presentarà el curs i farà una breu explicació dels serveis més destacats del Col·legi.
Professor:

Sr. Antonio Izquierdo

Diplomat en Ciències Empresarials i Postgrau en Direcció financera per la Universitat de Barcelona, MBA per EAE Business School i Màster en Direcció Comercial i Màrqueting per ESADE. Soci Director a Izquierdo mas Motter Consulting SL.
cafbl
Objectiu General

En la conjuntura actual els Administradors de Finques es plantegen com millorar la seva competitivitat per fer front a la baixada de preus, l'exigència dels clients, l'entorn competitiu i la conjuntura actual. Més que mai és fonamental analitzar les nostres activitats, el cost i el valor que aporta als clients.

1r Conèixer la rendibilitat dels meus clients i serveis basant-nos en les activitats i processos que desenvolupem en contraposició a la visió tradicional de costos per departaments. Model ABC (Activity Based Cost).

2n Gestionar els costos i activitats d'acord a criteris d'utilitat interna i externa (clients) establint mecanismes de millora contínua que repercuteixin en benefici de la competitivitat del despatx. Model ABM (Activity Based Management).

3r Identificar els indicadors clau de la meva activitat que han de permetre prevenir i avaluar les mesures que s'estableixin durant l'activitat del nostre despatx. Quadre de Comandament Integral.

Continguts

 • Què entenem per competitivitat?
  Diferenciarem la competitivitat interna i externa de la nostra activitat professional. Aquest concepte és clau per a la comprensió i l'èxit de la formació.

 • Les activitats al nostre despatx. Quins consumeixen costos i quins consumeixen valor per al client.
  La clau en la gestió competitiva del nostre despatx neix per identificar les activitats clau de la nostra activitat per quantificar-les i prendre decisions.

 • Les 4 àrees competitives.
  Equip Humà, Processos, Clients i Control de Gestió

 • Model ABC - Visió de Costos per activitats - Anàlisi de la meva activitat.
  Metodologia en 6 passos i seguiment amb cas pràctic. Coneixerem les fases per al càlcul dels costos dels nostres despatxos.

 • Model ABM - Visió de Gestió dels processos - Gestió.
  Vinculació amb els sistemes de qualitat i millora contínua. Identificarem formes per gestionar les activitats que aporten o no valor als nostres clients, donant més valor als nostres sistemes de qualitat.

 • Quadre de Comandament Integral - Visió Estratègica del nostre despatx - Presa de decisions Identificació del procés estratègic en un despatx. Establiment del sistema d'indicadors i vinculació dels mateixos a la política retributiva o objectius de qualitat.

 • La competitivitat en les persones.
  Finalitzarem el curs proposant alternatives a la gestió de les persones i polítiques retributives que aporten “l’acceleració" necessària per a la millora de la competitivitat de la nostra activitat professional.

El Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona - Lleida, com a entitat organitzadora de la formació en col·laboració amb Egara formació, ofereix el servei de gestió del sistema de la bonificació, sense cap cost addicional, a tots els seus col·legiats i a totes aquelles societats que constin registrades en aquest Col·legi. L'import d'aquest curs és, totalment o parcialment bonificable a partir del crèdit disponible de cada empresa, per la "Fundación Estatal para la Formación en el Empleo" i el Fons Social Europeu.

Tens dues possibilitats per inscriure't al curs:

1) Fas ús de la bonificació i el Col·legi la gestiona:
En cas de fer ús de la bonificació del curs i de que el Col·legi la gestioni, caldrà que enviïs la següent documentació fins al dimarts 12 de març al correu electrònic formacio@cafbl.cat, i portis els ORIGINALS dels següents fitxers, el primer dia lectiu:

FITXA DE PREINSCRIPCIÓ
COMUNICACIÓ DEL CURSTREBALLADOR

Per a la bonificació dels cursos un professional autònom també pot bonificar la formació dels treballadors que es troben al seu càrrec. Per això s'haurà de donar d'alta a l'aplicació telemàtica de la FUNDAE *, i obtenir el certificat com a persona física.

* A continuació, et detallem quina documentació és necessària lliurar per poder obtenir l'autorització d'accés a l'aplicació en el cas que la teva empresa actuï com a autònom (NIF):

 • Sol·licitud signada per l'interessat. (Document executat per l'empresa en què sol·liciti l'obtenció de l'autorització d'accés a l'aplicació, signat).
 • Fotocòpia del DNI (llegible i per les 2 cares).
 • Còpia rebut autònom de cotització a la Seguretat Social o número i rebut de col·legiat.
 • Últim TC2 de treballadors al seu càrrec.
 • Documentació de l'Agència Tributària que acrediti que disposa de signatura digital com a persona física.
 • Adreça de correu electrònic.
En qualsevol cas, has d'enviar l'esmentada documentació al núm. de fax 91.119.54.02 a l'atenció de la unitat de formació en les empreses.

2) No fas ús de la bonificació:
En cas de no fer ús de la bonificació del curs, només caldrà que enviïs la fitxa d'inscripció al correu electrònic formacio@cafbl.cat fins al dimarts 12 de març, i portis els ORIGINALS dels següents fitxers, el primer dia lectiu:

FITXA DE PREINSCRIPCIÓ

AVÍS: Et recordem que si vols la factura a nom de la Societat que tens registrada al CAFBL, cal que les inscripcions es facin accedint a la WEB amb el codi de la Societat i la contrasenya corresponent. Com es tracta d’un procés totalment automatitzat, de no fer-ho així la factura serà emesa a nom del Col·legiat, sense possibilitat de canviar-ho un cop feta la inscripció.

Has de saber...
 • Si no s’arriba al número d’alumnes previst, el Col·legi pot suspendre el Curs/Conferència o modificar les dates i només en aquest cas, es retornarà l’import íntegre.
 • En el cas que les inscripcions superin el número de places màximes, aquestes seran cobertes per rigorós ordre de matriculació.
 • Les cancel·lacions d’inscripcions hauran de ser notificades per escrit al Col·legi (formacio@cafbl.cat) i les que es realitzin dintre dels 3 dies anteriors a l’inici del Curs/Conferència, suposaran una retenció del 25 % de l’import.

Per a qualsevol aclariment al respecte, pots adreçar-te al correu del Departament de Formació formacio@cafbl.cat o al telèfon 93 451 02 02.


 

cafbl
 

Segueix-nos a: cafbl
facebookfacebookfacebook

Copyright 2011 © Col·legi d´Administradors de Finques de Barcelona i Lleida
C/ Mallorca, 214 Local- 08008 Barcelona · E-mail: cafbl@cafbl.cat · Telf: 93 451 02 02

AVÍS: Aquesta adreça de correu està destinada a l'enviament d'informació i no està habilitada per a la recepció de missatges. Per a qualsevol consulta o comentari si us plau contacteu en cafbl@cafbl.cat