cafbl

CURS BONIFICABLE
(Les empreses poden recuperar l'import parcial del curs, si tenen crèdit disponible)

cafbl
Data
26 d'abril de 2019
Horari
de 10:00 a 14:00 h
Lloc
Sala d'Actes del Col·legi
Places
(places limitades)
Inscripció
On-line
Preu
65 euros
Durada
4 h presencials

Curs destinat a:

 • Col·legiats
 • Oficials Habilitats
 • Empleats
inscripció online

Inscripció reservada als Administradors de Finques Col·legiats i als seus empleats.
cafbl
cafbl
Presentació:
A càrrec del Sr. Lorenzo Viñas, Gerent del CAFBL, que presentarà la conferència i farà una breu explicació dels serveis del Col·legi.
Ponent:
Sr. Jordi Solsona
Consultor especialista en Privacitat i Data Privacy Officer.Llicenciat en Dret.

Objectiu general:

L'entrada en vigor el passat 25 de maig del 2018 en compliment del Reglament (UE) 2016/ 679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la publicació de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) fa necessari que les empreses coneguin els principals aspectes de la nova norma per a poder estar a punt per al seu compliment en l’àmbit de l’administració de finques.


Continguts:
 1. Normativa
  • Raons per a promulgar el Reglament.
  • El principi de lleialtat comunitària.
  • La Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals (LOPDGDD).

 2. Els actors i rols en l’àmbit de l’administració de Finques.
  • La Comunitat de Propietaris com a Responsable del tractament.
  • Obligacions de la Comunitat de Propietaris.
  • L’Administrador de finques com a Encarregat del tractament.
  • Obligacions de l’Administrador de Finques.
  • Sub-encarregats del tractament.

 3. La legitimació, el consentiment i l’obligació d’informar com a Administrador de Finques.
  • El consentiment i la licitud en el tractament.
  • Consentiment inequívoc.
  • El deure d’informar: abast.

 4. Tractaments de dades, registre de tractament i mesures de seguretat de l‘Administrador de Finques.
  • Què es considera un tractament de dades?
  • El principi de responsabilitat proactiva (Accountability).
   • La documentació dels processos i el principi de responsabilitat.
   • El Registre d’operacions de tractament.
  • Mesures de seguretat.

 5. El contracte de tractament.
  • Contingut mínim.
  • Estructura típica.

 6. Serveis ubicats fora de la Unió Europea i transferències internacionals.
  • Serveis al núvol.
El Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona - Lleida, com a entitat organitzadora de la formació en col·laboració amb Egara formació, ofereix el servei de gestió del sistema de la bonificació, sense cap cost addicional, a tots els seus col·legiats i a totes aquelles societats que constin registrades en aquest Col·legi. L'import d'aquest curs és, totalment o parcialment bonificable a partir del crèdit disponible de cada empresa, per la "Fundación Estatal para la Formación en el Empleo" i el Fons Social Europeu.

Tens dues possibilitats per inscriure't al curs:

1) Fas ús de la bonificació i el Col·legi la gestiona:
En cas de fer ús de la bonificació del curs i de que el Col·legi la gestioni, caldrà que enviïs la següent documentació fins al dimecres 17 d'abril al correu electrònic formacio@cafbl.cat, i portis els ORIGINALS dels següents fitxers, el primer dia lectiu:

FITXA DE PREINSCRIPCIÓ
COMUNICACIÓ DEL CURSTREBALLADOR

Per a la bonificació dels cursos un professional autònom també pot bonificar la formació dels treballadors que es troben al seu càrrec. Per això s'haurà de donar d'alta a l'aplicació telemàtica de la FUNDAE *, i obtenir el certificat com a persona física.

* A continuació, et detallem quina documentació és necessària lliurar per poder obtenir l'autorització d'accés a l'aplicació en el cas que la teva empresa actuï com a autònom (NIF):

 • Sol·licitud signada per l'interessat. (Document executat per l'empresa en què sol·liciti l'obtenció de l'autorització d'accés a l'aplicació, signat).
 • Fotocòpia del DNI (llegible i per les 2 cares).
 • Còpia rebut autònom de cotització a la Seguretat Social o número i rebut de col·legiat.
 • Últim TC2 de treballadors al seu càrrec.
 • Documentació de l'Agència Tributària que acrediti que disposa de signatura digital com a persona física.
 • Adreça de correu electrònic.
En qualsevol cas, has d'enviar l'esmentada documentació al núm. de fax 91.119.54.02 a l'atenció de la unitat de formació en les empreses.

2) No fas ús de la bonificació:
En cas de no fer ús de la bonificació del curs, només caldrà que enviïs la fitxa d'inscripció al correu electrònic formacio@cafbl.cat fins al dimecres 17 d'abril, i portis els ORIGINALS dels següents fitxers, el primer dia lectiu:

FITXA DE PREINSCRIPCIÓ

AVÍS: Et recordem que si vols la factura a nom de la Societat que tens registrada al CAFBL, cal que les inscripcions es facin accedint a la WEB amb el codi de la Societat i la contrasenya corresponent. Com es tracta d’un procés totalment automatitzat, de no fer-ho així la factura serà emesa a nom del Col·legiat, sense possibilitat de canviar-ho un cop feta la inscripció.

Has de saber...
 • Si no s’arriba al número d’alumnes previst, el Col·legi pot suspendre el Curs/Conferència o modificar les dates i només en aquest cas, es retornarà l’import íntegre.
 • En el cas que les inscripcions superin el número de places màximes, aquestes seran cobertes per rigorós ordre de matriculació.
 • Les cancel·lacions d’inscripcions hauran de ser notificades per escrit al Col·legi (formacio@cafbl.cat) i les que es realitzin dintre dels 3 dies anteriors a l’inici del Curs/Conferència, suposaran una retenció del 25 % de l’import.

Segueix-nos a: cafbl
facebook
facebookfacebook

Copyright 2011 © Col·legi d´Administradors de Finques de Barcelona i Lleida
C/ Mallorca, 214 entresol 5è- 08008 Barcelona · E-mail: cafbl@cafbl.cat · Telf: 93 451 02 02