Monogràfic impost de societats i la seva liquidació
cafbl

Monogràfic impost de societats i la seva liquidació

 
cafbl
cafbl

CURS BONIFICABLE
(Les empreses poden recuperar l'import parcial del curs, si tenen crèdit disponible)

cafbl
cafbl
Data 16 i 18 de març de 2021
Horari de 15.30 a 18.30 h
Lloc Aula Virtual
Places Limitades
Inscripció On-line
Preu 135 euros
Durada 6 hores

Curs destinat a:

 • Col·legiats
 • Oficials Habilitats
 • Empleats
cafbl
 

inscripció online

1.- Fer reserva de plaça omplint el formulari.

2.- Una vegada realitzada la reserva es podrà fer el pagament.

3.- Pagament a través de targeta de crèdit.

4.- En cas que no es realitzi el pagament en el termini de 5 dies hàbils s'anul·larà la reserva.

 
cafbl
cafbl
Aquest curs s'impartirà a través de la plataforma virtual d'Egara formació http://ecampus.egaraformacio.com amb l'eina ZOOM.

Abans que comenci el cus rebràs un correu electrònic amb la invitació a la connexió i les credencials per poder accedir.

 
cafbl
Docent
Sr. Carlos Rodrigo Calderón - Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses. Llicenciat en Dret. Inspector d'Hisenda de l'Estat.
 
cafbl
Objectiu

El curs pretén realitzar un anàlisi i valoració de la normativa en l'àmbit de l'Impost de Societats que s'aplicarà a la liquidació de l'any 2019; analizant els diferents incentius fiscals dels que es poden beneficiar els contribuents, així com aquells requisits necessaris per poder deduir-se els clients de dubtós cobrament i d'altres.

 
Temari
 • Determinació de la base imposable. Esquema de liquidació. Reserva de capitalització.
 • Compensació i liquidació bases imposables negatives. Anàlisi resolució Tribunal Econòmic Administratiu Central abril de 2017. Conseqüències per no presentar la declaració o no compensar l'import màxim de bases imposables negatives.
 • Tipus de gravamen. Tipus reduït per a entitats de nova creació.
 • Requisits deducció despeses fiscals.
 • Despeses no deduïbles. Problemàtica interessos de demora.
 • Deterioracions de crèdits comercials i no comercials de dubtós cobrament.
 • Incentius fiscals d'Empreses de Reduïda Dimensió (ERD).
 • Novetats consultes DGT i resolucions TEAC.DOCUMENTACIÓ BONIFICACIÓ

CERTIFICAT
En finalitzar el curs es lliurarà un certificat d'assistència a aquells alumnes que hagin assistit com a mínim a un 75% de les hores lectives, les persones que no arribin a aquest 75% d'assistència no obtindran cap acreditació.

AVÍS
Et recordem que si vols la factura a nom de la Societat que tens registrada al CAFBL, cal que les inscripcions es facin accedint a la WEB amb el codi de la Societat i la contrasenya corresponent. Com es tracta d’un procés totalment automatitzat, de no fer-ho així la factura serà emesa a nom del Col·legiat, sense possibilitat de canviar-ho una cop feta la inscripció.


Has de saber...

 • Si no s’arriba al número d’alumnes previst, el Col·legi pot suspendre el Curs/Conferència o modificar les dates i només en aquest cas, es retornarà l’import íntegre.
 • En el cas que les inscripcions superin el número de places màximes, aquestes seran cobertes per rigorós ordre de matriculació.
 • Les cancel·lacions d’inscripcions hauran de ser notificades per escrit al Col·legi (formacio@cafbl.cat) i les que es realitzin dintre dels 3 dies anteriors a l’inici del Curs/Conferència, suposaran una retenció del 25 % de l’import.

Per a qualsevol aclariment sobre aquest tema, pots dirigir-te al correu del Departament de Formació formacio@cafbl.cat o al telèfon 93 451 02 02.
cafbl

Segueix-nos a: cafbl
linkedin twitter instagram facebook youtube  

Copyright 2011 © Col·legi d´Administradors de Finques de Barcelona-Lleida
C/ Mallorca, 214 Local - 08008 Barcelona · E-mail: cafbl@cafbl.cat · Telf: 93 451 02 02