Canvi data - CB: RETA
cafbl

RETA - novetats normatives Sistema Especial del Servei Domèstic- Regulació general
(Incloses les novetats normatives)
 

 
cafbl
cafbl

CURS BONIFICABLE
(Les empreses poden recuperar l'import parcial del curs, si tenen crèdit disponible)

cafbl
cafbl
Data 26 d'abril i 3 de maig
Horari 10:00 a 14:00 h
Lloc Connexió Aula Virtual
Places Limitades
Inscripció On-line
Preu 135 euros
Durada 8 hores

Curs destinat a:

 • Col·legiats
 • Oficials Habilitats
 • Empleats
cafbl
 

inscripció online

1.- Fer reserva de plaça omplint el formulari.

2.- Una vegada realitzada la reserva es podrà fer el pagament.

3.- Pagament a través de targeta de crèdit.

4.- En cas que no es realitzi el pagament en el termini de 5 dies hàbils s'anul·larà la reserva.

 
cafbl
cafbl
AULA VIRTUAL
 
Aquest curs s'impartirà a través de la plataforma virtual d'Egara Formació http://ecampus.egaraformacio.com amb l'eina ZOOM.

Abans de que comenci el cus rebràs un correu electrònic amb la invitació a la connexió i les credencials per poder accedir.

 
cafbl

Docent

Josep Maria Vargas - Director de l'Administració Tresoreria General de la Seguretat Social 08/24 TGSS. Professor a la Facultat de Dret de la UB.

 
cafbl

Objetiu


Coneixement de les modificacions introduïdes a la regulació del Règim Especial de Treballadors Autònoms pel Decret 504/2022, pel Reial Decret Llei 13/2022 i la disposició final desena del Reial Decret Llei 14/2022.

Coneixement de la regulació general del Sistema Especial del Servei Domèstic, incloent les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 16/2022.
 


Contingut

Règim Especial de Treballadors Autònoms: Novetats Normatives.
 • Modificació del RD 84/96.
 • Nou sistema de cotització al RETA.
  • Elecció de base de cotització provisional.
  • Modificació de base de cotització provisional durant l'any natural.
  • Regularització de la base de cotització.
  • Bases de cotització no regularitzables.
  • Incidències que afecten a bases de cotització regularitzades.
  • Ingrés fora de termini de quotes provisionals o de l'import de la regularització definitiva.
  • Situacions transitòries.
  • Novetats i modificacions als beneficis en la cotització.

Sistema Especial del Servei Domèstic. Novetats normatives i àmbit general.  
 • Peculiaritats del col·lectiu de treballadors.
 • Succint repàs a la Relació Laboral especial (actualitzada a RDL 16/2022).
 • Sistema especial de Seguretat Social (actualitzat a RDL 16/2022).
 • Formalització de l'enquadrament. Contingències protegides (actualitzat a RDL 16/2022).
 • Desaparició de la possibilitat de responsabilitat del treballador en la formalització de l'alta i cotització. Traspàs de responsabilitats vigents a l'ocupador (actualitzat a RDL 16/2022).
 • Cotització fins a 10/2022.
 • Cotització des de 10/2022 (actualitzat a RDL 16/2022).
 • Cotització des de 01/2023 (actualitzat a RDL 16/2022).
 • SEEH en IMPORTASS.
 


 

DOCUMENTACIÓ BONIFICACIÓ

CERTIFICAT
En finalitzar el curs es lliurarà un certificat d'assistència a aquells alumnes que hagin assistit com a mínim a un 75% de les hores lectives, les persones que no arribin a aquest 75% d'assistència no obtindran cap acreditació.

AVÍS
Et recordem que si vols la factura a nom de la Societat que tens registrada al CAFBL, cal que les inscripcions es facin accedint a la WEB amb el codi de la Societat i la contrasenya corresponent. Com es tracta d’un procés totalment automatitzat, de no fer-ho així la factura serà emesa a nom del Col·legiat, sense possibilitat de canviar-ho una cop feta la inscripció.


Has de saber...

 • Si no s’arriba al número d’alumnes previst, el Col·legi pot suspendre el Curs/Conferència o modificar les dates i només en aquest cas, es retornarà l’import íntegre.
 • En el cas que les inscripcions superin el número de places màximes, aquestes seran cobertes per rigorós ordre de matriculació.
 • Les cancel·lacions d’inscripcions hauran de ser notificades per escrit al Col·legi (formacio@cafbl.cat) i les que es realitzin dintre dels 3 dies anteriors a l’inici del Curs/Conferència, suposaran una retenció del 25 % de l’import.

Per a qualsevol aclariment sobre aquest tema, pots dirigir-te al correu del Departament de Formació formacio@cafbl.cat o al telèfon 93 451 02 02.
cafbl

Segueix-nos a: cafbl
linkedin twitter instagram facebook youtube  

Copyright 2011 © Col·legi d´Administradors de Finques de Barcelona-Lleida
C/ Mallorca, 214 Local - 08008 Barcelona · E-mail: cafbl@cafbl.cat · Telf: 93 451 02 02