cafbl
cafbl
cafbl
Data
12 de juliol de 2019
Horari de 09:30 a 11:30 h
Lloc
CAFBL
Places
Places limitades
Inscripció
On-line
Preu
60,50 €
inscripció online

Inscripció reservada als Administradors de Finques Col·legiats i als seus empleats.
cafbl

Ponent:
Sr. Alberto Torres López
Director Jurídic de Sepín. Advocat.

Programa

 • Els sis règims jurídics i vigents.
 • Els arrendaments turístics i els de temporada.
 • Els arrendaments urbans i el Registre de la Propietat.
 • La nova duració dels contractes.
 • La subrogació mortis causa en situacions de vulnerabilitat.
 • La limitació de la renda i la seva actualització.
 • Els nous límits en les fiances.
 • El nou àmbit dels judicis ordinaris i verbals.
 • La intervenció dels Serveis Socials en els judicis de desnonament.

LLIURAMENT A TOTS ELS ASSISTENTS:

Un exemplar de: "Guía práctica sobre la reforma del alquiler de vivienda. Real decreto ley 7/2019, de 1 de marzo".

facebook

AVÍS: Et recordem que si vols la factura a nom de la Societat que tens registrada al CAFBL, cal que les inscripcions es facin accedint a la WEB amb el codi de la Societat i la contrasenya corresponent. Com es tracta d’un procés totalment automatitzat, de no fer-ho així la factura serà emesa a nom del Col·legiat, sense possibilitat de canviar-ho una cop feta la inscripció.
Has de saber...
 • Si no s’arriba al número d’alumnes previst, el Col·legi pot suspendre el Curs/Conferència o modificar les dates i només en aquest cas, es retornarà l’import íntegre.
 • En el cas que les inscripcions superin el número de places màximes, aquestes seran cobertes per rigorós ordre de matriculació.
 • Les cancel·lacions d’inscripcions hauran de ser notificades per escrit al Col·legi (formacio@cafbl.cat) i les que es realitzin dintre dels 3 dies anteriors a l’inici del Curs/Conferència, suposaran una retenció del 25 % de l’import.

Segueix-nos a: cafbl
facebookfacebook
facebook

Copyright 2011 © Col·legi d´Administradors de Finques de Barcelona-Lleida
C/ Mallorca, 214 Local - 08008 Barcelona · E-mail: cafbl@cafbl.cat · Telf: 93 451 02 02