Desistiment de la compravenda per manca de finançament d'entitat de crèdit: El conflictiu art. 621-49 CCCat
cafbl


Desistiment de la compravenda per manca de finançament d'entitat de crèdit: El conflictiu art. 621-49 CCCat
 
cafbl
cafbl
cafbl
Data 13 de juny
Horari 12 h a 14 h
Lloc Presencial CAFBL
Places Limitades
Inscripció On-line
Preu 20 €


Curs destinat a:

  • Col·legiats
  • Oficials Habilitats
  • Empleats
cafbl
 

inscripció online

1.- Fer reserva de plaça omplint el formulari.

2.- Una vegada realitzada dita reserva es podrà fer el pagament.

3.- Pagament a través de targeta de crèdit.

4.- En cas que no es realitzi el pagament en el termini de 5 dies hàbils s'anul·larà la reserva.

 
cafbl
cafbl
Ponent
 
Josep Mª Espinet Asensio- Advocat, Ha estat Lletrat de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona i Lleida i director del Servei Jurídic d’aquesta entitat des de l'any 1990 fins al 2016.

 
cafbl
Objetiu
 
Traslladar als operadors immobiliaris en general i als que es dediquen a la intermediació immobiliària en particular, l'abast de la facultat de desistiment de la compravenda per manca de finançament previst a l'article 621-49 CCCat i les cauteles a tenir en compte en l’aplicació d’aquest nova figura de la compravenda inmobiliaria catalana i en la redacció de documents d’encàrrec, reserva, arres i opció.


Contingut

Anàlisi i dissecció detallada dels elements subjectius i objectius de l'article 621-49 CCCat i la seva incidència concreta en la intermediació immobiliària.

 

AVÍS: Et recordem que si vols la factura a nom de la Societat que tens registrada al CAFBL, cal que les inscripcions es facin accedint a la WEB amb el codi de la Societat i la contrasenya corresponent. Com es tracta d’un procés totalment automatitzat, de no fer-ho així la factura serà emesa a nom del Col·legiat, sense possibilitat de canviar-ho una cop feta la inscripció.


Has de saber...

  • Si no s’arriba al número d’alumnes previst, el Col·legi pot suspendre el Curs/Conferència o modificar les dates i només en aquest cas, es retornarà l’import íntegre.
  • En el cas que les inscripcions superin el número de places màximes, aquestes seran cobertes per rigorós ordre de matriculació.
  • Les cancel·lacions d’inscripcions hauran de ser notificades per escrit al Col·legi (formacio@cafbl.cat) i les que es realitzin dintre dels 3 dies anteriors a l’inici del Curs/Conferència, suposaran una retenció del 25 % de l’import.

cafbl
 
 

Segueix-nos a: cafbl
linkedin twitter instagram facebook youtube  

Copyright 2011 © Col·legi d´Administradors de Finques de Barcelona-Lleida
C/ Mallorca, 214 Local - 08008 Barcelona · E-mail: cafbl@cafbl.cat · Telf: 93 451 02 02