Legalització i control en les instal·lacions elèctriques de BT en els edificis residencials comunitaris
Conferència - Legalització i control en les instal·lacions elèctriques de BT en els edificis residencials comunitaris - Data: 23 d'abril
cafbl


Legalització i control en les instal·lacions elèctriques de BT en els edificis residencials comunitaris
 
cafbl

PRESENCIAL
cafbl
cafbl
Data 23 d'abril
Horari 11 h a 14 h
Lloc
Presencial
Places Limitades
Inscripció On-line
Preu 10 €


Curs destinat a:

  • Col·legiats
  • Oficials Habilitats
  • Empleats
cafbl
 

inscripció online

1.- Fer reserva de plaça fent un clic en el botó INSCRIPCIÓ ON-LINE.

2.- Una vegada realitzada la reserva es podrà fer el pagament.

3.- Pagament a través de targeta de crèdit.

4.- En cas que no es realitzi el pagament en el termini de 5 dies hàbils s'anul·larà la reserva.

 

 
cafbl
cafbl
Ponents
 
Albert Pérez- Assessor d'Enginyeria del CAFBL.
cafbl

Objectiu

Donar una visió el més àmplia possible als administradors de finques sobre els components bàsics de la instal·lació elèctrica de BT de l’edifici i el seu manteniment, així com també conèixer el funcionament administratiu de la legalització i els controls periòdics de la mateixa.

Programa

Capítol I. Conceptes bàsics d’una instal·lació. Esquema general.

Capítol II. Tràmits per a les instal·lacions elèctriques.

Capítol III. El REBT: RD 842/2002, de 2 d’agost.
o Article 1.
o Article 2.
o ITC BT 03: Instal·ladors autoritzats en BT.
o ITC BT 04: Documentació i posada en servei de les instal·lacions.
oITC BT 05: Verificacions i inspeccions. Instrucció 1/2015 – Inspecció periòdica BT.

 
Capítol IV. RD 298/2021 OMNIBUS. Àmbit estatal. Modificació ITC BT 03.

Capítol V. D192/2023, de 7 de novembre. Consideració suplementaria dels Reglaments.
‐ Article 9: Instal·lacions no inscrites en el RITSIC.
‐ Funció de l’administració en la Seguretat Industrial.
‐ La seguretat Industrial.
‐ Cicle de millora de la Seguretat Industrial.
‐ RASIC i RITSIC.
‐ Norma jurídica i norma tècnica.
‐ Estructura del Decret: 7 títols + 12 DA + 7DT + 2DD + 4DF + 5 Annexes.
‐ Títol III.
‐ Títol IV.
‐ Disposicions addicionals.
‐ Disposicions transitòries.
‐ Disposicions derogatòries.
‐ Disposicions finals.
‐ Annexes:
o Annex 1: Instruccions, circulars i notes d’aclariment.
o Annex 2: ITA1 A ITA 12.
  • Estructura de les ITAs.
o Annex 3: Estructura del RASIC
o Annex 4: Requisits específics per a les entitats docents.
o Annex 5: Dades mínimes del comunicat d’incidents i accidents.
 
‐ Resum

Capítol VI. Instruccions de manteniment UNE 202009.

 


Has de saber...

  • Si no s’arriba al número d’alumnes previst, el Col·legi pot suspendre el Curs/Conferència o modificar les dates.
  • En el cas que les inscripcions superin el número de places màximes, aquestes seran cobertes per rigorós ordre de matriculació.
  • Les cancel·lacions d’inscripcions hauran de ser notificades per escrit al Col·legi (formacio@cafbl.cat).

cafbl
 

Segueix-nos a: cafbl
linkedin twitter instagram facebook youtube  

Copyright 2011 © Col·legi d´Administradors de Finques de Barcelona-Lleida
C/ Mallorca, 214 Local - 08008 Barcelona · E-mail: cafbl@cafbl.cat · Telf: 93 451 02 02