Estadístiques i evolució de la normativa d'ascensors fins arribar a l'actual RD 355/2024, de 2 d'abril. ITC AEM1 "Ascensors".
Conferència - Estadístiques i evolució de la normativa d'ascensors fins arribar a l'actual RD 355/2024, de 2 d'abril. ITC AEM1 "Ascensors". - Data: 21 de juny
cafbl


Estadístiques i evolució de la normativa d'ascensors fins arribar a l'actual RD 355/2024, de 2 d'abril. ITC AEM1 "Ascensors"
 
cafbl

PRESENCIAL
cafbl
cafbl
Data 21 de juny
Horari 11 h a 14 h
Lloc
Presencial
Places Limitades
Inscripció On-line
Preu 10 €


Curs destinat a:

 • Col·legiats
 • Oficials Habilitats
 • Empleats
cafbl
 

inscripció online

1.- Fer reserva de plaça fent un clic en el botó INSCRIPCIÓ ON-LINE.

2.- Una vegada realitzada la reserva es podrà fer el pagament.

3.- Pagament a través de targeta de crèdit.

4.- En cas que no es realitzi el pagament en el termini de 5 dies hàbils s'anul·larà la reserva.

 

 
cafbl
cafbl
Presentació i moderació
 
Elisabet Carbonell - Vocal de la Junta de Govern del CAFBL.

 
Ponents
 
Albert Pérez - Assessor d'enginyeria del CAFBL.
Daniel Rodríguez -CSE Engineer Product de KONE.

 
cafbl

Objectiu

 • Donar una visió general de l'evolució de la normativa de l'ascensor.
 • Mostrar a l'Administrador de Finques l'actual normativa de seguretat dels ascensors, el RD 355/2024, de 2 d'abril, per tal de conèixer els punts més rellevants sobre:
  • El manteniment.
  • Les inspeccions obligatòries.
  • Les mesures obligatòries a la que s'han d'adaptar els ascensors existents.
​​​​​​
Programa
 • Causes dels accidents més freqüents dels ascensors.
 • Mitjana d'accidents a Espanya.
 • Quin és el nivell de seguretat actual dels ascensors?
 • Estadístiques dels accidents més freqüents dels ascensors.
 • Evolució de la normativa.
 • Anàlisi del contingut del RD 355/2024, de 2 d'abril. ITC - AEM1 "Ascensor".
  • Capítol I - Definicions.
  • Capítol II - Posada en servei.
  • Capítol III - Obligacions dels titulars.
  • Capítol IV - Definició de modificacions importants de l'ascensor.
  • Capítol V - Inspeccions.
  • Annex I, II, III i IV - Examen, control, verificació i sistema de qualitat.
  • Annex V - Butlletí de revisió del manteniment.
  • Annex VI - Documentació de l'ascensor.
  • Annex VII - Mesures mínimes de seguretat a implantar en els ascensors existents.
  • Annex VIII - Manual de funcionament.
  • Annex IX - Ròtol d'Inspeccions periòdiques.
  • Annex X - Competències del conservador d'ascensors.
  • Annex XI - Model fitxa tècnica.
  • Annex XII - Normes UNE de referència.


Has de saber...

 • Si no s’arriba al número d’alumnes previst, el Col·legi pot suspendre el Curs/Conferència o modificar les dates i només en aquest cas, es retornarà l’import íntegre.
 • En el cas que les inscripcions superin el número de places màximes, aquestes seran cobertes per rigorós ordre de matriculació.
 • Les cancel·lacions d’inscripcions hauran de ser notificades per escrit al Col·legi (formacio@cafbl.cat) i les que es realitzin dintre dels 3 dies anteriors a l’inici del Curs/Conferència, suposaran una retenció del 25 % de l’import.

cafbl
 

Segueix-nos a: cafbl
linkedin twitter instagram facebook youtube  

Copyright 2011 © Col·legi d´Administradors de Finques de Barcelona-Lleida
C/ Mallorca, 214 Local - 08008 Barcelona · E-mail: cafbl@cafbl.cat · Telf: 93 451 02 02