LAU
cafbl


Els Arrendaments Urbans (abans i després de les reformes del RDL 7/2019 i Llei 11/2020 de contenció de rendes) 

S'inclouen les últimes mesures introduïdes pel RDL 11/2020 i les seves possibles pròrrogues per als contractes d'arrendament d'habitatge.


 
cafbl
cafbl
cafbl
Data 1, 8, 15, 22 i 28 de febrer de 2023
Horari de 10.00 a 14.00 h
Lloc Presencial CAFBL
Places Limitades
Inscripció On-line
Preu 330 euros
Durada 20 hores

Curs destinat a:

 • Col·legiats
 • Oficials Habilitats
 • Empleats
cafbl
 

inscripció online

1.- Fer reserva de plaça omplint el formulari.

2.- Una vegada realitzada dita reserva es podrà fer el pagament.

3.- Pagament a través de targeta de crèdit.

4.- En cas que no es realitzi el pagament en el termini de 5 dies hàbils s'anul·larà la reserva.

 
cafbl
cafbl

PRESENCIAL
 
cafbl
Tutors

Sr. José Maria Aguilá Bonfill - Assessor Jurídic del CAFBL.

Sr. Lluís Bou Salazar - Assessor Jurídic del CAFBL.

Sr. Mariano Hervás Polo - Vocal de la Junta de Govern del CAFBL.

Sr. Enrique Vendrell Santiveri - Assessor Jurídic de la Junta de Govern del CAFBL.


 
cafbl
Temari
 • Dimecres 01/02/2023 
  • Temes 1 i 2             //     de 10.00 a 12.00 h -- Sr. Lluís Bou 
  • Temes 3, 4 i 5         //     de 12.30 a 14.30 h -- Sr. J.M. Aguilá 
 • Dimecres 08/02/2023
  • Tema 6                    //     de 10.00 a 11.30 h -- Sr. Mariano Hervás 
  • Temes 7, 8 i 9        //      de 12.00 a 14.00 h -- Sr. J.M. Aguilá 
 • Dimecres 15/02/2023 de 10.00 a 14.00 h amb un descans de 20 min.
  • Tema 10 -- Sr. Enrique Vendrell
 • Dimecres 22/02/2023 de 10.00 a 14.00 h amb un descans de 20 min. 
  • Temes 11 i 12 -- Sr. Enrique Vendrell
 • Dimarts 28/02/2023 de 10.00 a 14.00 h amb un descans de 20 min.
  • Tema 13 -- Sr. Mariano Hervás
 

VEURE TEMARI COMPLET  

 

 

CERTIFICAT
En finalitzar el curs es lliurarà un certificat d'assistència a aquells alumnes que hagin assistit com a mínim a un 75% de les hores lectives, les persones que no arribin a aquest 75% d'assistència no obtindran cap acreditació.

AVÍS
Et recordem que si vols la factura a nom de la Societat que tens registrada al CAFBL, cal que les inscripcions es facin accedint a la WEB amb el codi de la Societat i la contrasenya corresponent. Com es tracta d’un procés totalment automatitzat, de no fer-ho així la factura serà emesa a nom del Col·legiat, sense possibilitat de canviar-ho una cop feta la inscripció.


Has de saber...

 • Si no s’arriba al número d’alumnes previst, el Col·legi pot suspendre el Curs/Conferència o modificar les dates i només en aquest cas, es retornarà l’import íntegre.
 • En el cas que les inscripcions superin el número de places màximes, aquestes seran cobertes per rigorós ordre de matriculació.
 • Les cancel·lacions d’inscripcions hauran de ser notificades per escrit al Col·legi (formacio@cafbl.cat) i les que es realitzin dintre dels 3 dies anteriors a l’inici del Curs/Conferència, suposaran una retenció del 25 % de l’import.

Per a qualsevol aclariment sobre aquest tema, pots dirigir-te al correu del Departament de Formació formacio@cafbl.cat o al telèfon 93 451 02 02.
cafbl

Segueix-nos a: cafbl
linkedin twitter instagram facebook youtube  

Copyright 2011 © Col·legi d´Administradors de Finques de Barcelona-Lleida
C/ Mallorca, 214 Local - 08008 Barcelona · E-mail: cafbl@cafbl.cat · Telf: 93 451 02 02