cafbl
cafbl
Data 4 d'octubre de 2019
Horari
de 10:00 a 14:00 h
Lloc
CAFBL
Places
Places limitades
Inscripció
On-line
Preu
45 euros

Curs destinat a:

 • Col·legiats
 • Oficials Habilitats
 • Empleats


inscripció online

Inscripció reservada als Administradors de Finques Col·legiats i als seus empleats.
Professor:
Sr. Miquel Pujols Parramon
Advocat. Enginyer Tècnic Agrícola. Llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat.

Temari (+ info)

  1. Normatives d’aplicació

  2. Relació jurídica

  3. Arrendament, Masoveria i Parceria

  4. Determinació de la normativa d’aplicació al cas concret

  5. Redacció del contracte

  6. Interpretació del contracte

  7. Actualització i verificació de la renda

  8. Expropiacions de béns arrendats --- Llei del Sòl, RDL 2/2008

  9. Venda d’una finca arrendada

  10. Modificacions del planejament urbanístic d’una finca arrendada

  11. Accés a la propietat

  12. Acabament del contracte

  13. Formes associatives de titulars de finques rústiques

  14. Explotació agrària prioritària

  15. Ajudes i subvencions als titulars

  16. Unitats mínimes de conreu

  17. Jurisprudència

  18. Estudi de casos concrets

  ANNEX

  I.- Recull de normativa d’aplicació
  6
  II.- Jurisprudència
  159
  III.- Formularis - Contracte d'Arrendament Rústic
  172
  IV.- Recull de mesures tradicionals i equivalències amb el sistema mètric
  175
  V.- Actualitzacions de renda agrària publicades per la Generalitat 
  178

AVÍS: Et recordem que si vols la factura a nom de la Societat que tens registrada al CAFBL, cal que les inscripcions es facin accedint a la WEB amb el codi de la Societat i la contrasenya corresponent. Com es tracta d’un procés totalment automatitzat, de no fer-ho així la factura serà emesa a nom del Col·legiat, sense possibilitat de canviar-ho una cop feta la inscripció.


Has de saber...
 • Si no s’arriba al número d’alumnes previst, el Col·legi pot suspendre el Curs/Conferència o modificar les dates i només en aquest cas, es retornarà l’import íntegre.
 • En el cas que les inscripcions superin el número de places màximes, aquestes seran cobertes per rigorós ordre de matriculació.
 • Les cancel·lacions d’inscripcions hauran de ser notificades per escrit al Col·legi (formacio@cafbl.cat) i les que es realitzin dintre dels 3 dies anteriors a l’inici del Curs/Conferència, suposaran una retenció del 25 % de l’import.
 

Segueix-nos a: cafbl
facebook
twitterfacebook

Copyright 2011 © Col·legi d´Administradors de Finques de Barcelona i Lleida
C/ Mallorca, 214 entresol 5è- 08008 Barcelona · E-mail: cafbl@cafbl.cat · Telf: 93 451 02 02