Llei d'Arrendaments Rústics
cafbl


Llei d'Arrendaments Rústics
 
cafbl
cafbl
cafbl
Data 3 d'octubre
Horari 10 h a 14 h
Lloc Presencial CAFBL
Places Limitades
Inscripció On-line
Preu 45 €
Durada 4 hores

Curs destinat a:

 • Col·legiats
 • Oficials Habilitats
 • Empleats
cafbl
 

inscripció online

1.- Fer reserva de plaça omplint el formulari.

2.- Una vegada realitzada dita reserva es podrà fer el pagament.

3.- Pagament a través de targeta de crèdit.

4.- En cas que no es realitzi el pagament en el termini de 5 dies hàbils s'anul·larà la reserva.

 
cafbl
cafbl
Tutor
Miquel Pujols Parramon - Advocat. Enginyer agrònom. Llicenciat en investigació i tècniques de mercat. Llicenciat en ciències polítiques i periodista.
cafbl
Temari
 
 • Normatives d'aplicació.
 • Relació jurídica.
 • Arrendament, Masoveria i Parceria.
 • Determinació de la normativa d'aplicació al cas concret.
 • Redacció del contracte.
 • Interpretació del contracte.
 • Actualització i verificació de la renda.
 • Expropiacions de béns arrendats - Llei del Sòl, RDL 2/2008.
 • Venda d'una finca arrendada.
 • Modificacions del planejament urbanístic d'una finca arrendada.
 • Accés a la propietat.
 • Acabament del contracte.
 • Formes associatives de titulars de finques rústiques.
 • Explotació agrària prioritària.
 • Ajudes i subvencions als titulars.
 • Unitats mínimes de conreu.
 • Jurisprudència.
 • Estudi de casos concrets.

ANNEX
 
I.- Recull de normativa d’aplicació -- 6
II.- Jurisprudència -- 159
III.- Formularis - Contracte d'Arrendament Rústic -- 172
IV.- Recull de mesures tradicionals i equivalències amb el sistema mètric -- 175
V.- Actualitzacions de renda agrària publicades per la Generalitat -- 178 
VEURE TEMARI COMPLET
 

CERTIFICAT
En finalitzar el curs es lliurarà un certificat d'assistència a aquells alumnes que hagin assistit com a mínim a un 75% de les hores lectives, les persones que no arribin a aquest 75% d'assistència no obtindran cap acreditació.

AVÍS
Et recordem que si vols la factura a nom de la Societat que tens registrada al CAFBL, cal que les inscripcions es facin accedint a la WEB amb el codi de la Societat i la contrasenya corresponent. Com es tracta d’un procés totalment automatitzat, de no fer-ho així la factura serà emesa a nom del Col·legiat, sense possibilitat de canviar-ho una cop feta la inscripció.


Has de saber...

 • Si no s’arriba al número d’alumnes previst, el Col·legi pot suspendre el Curs/Conferència o modificar les dates i només en aquest cas, es retornarà l’import íntegre.
 • En el cas que les inscripcions superin el número de places màximes, aquestes seran cobertes per rigorós ordre de matriculació.
 • Les cancel·lacions d’inscripcions hauran de ser notificades per escrit al Col·legi (formacio@cafbl.cat) i les que es realitzin dintre dels 3 dies anteriors a l’inici del Curs/Conferència, suposaran una retenció del 25 % de l’import.

Per a qualsevol aclariment sobre aquest tema, pots dirigir-te al correu del Departament de Formació formacio@cafbl.cat o al telèfon 93 451 02 02.
cafbl

Segueix-nos a: cafbl
linkedin twitter instagram facebook youtube  

Copyright 2011 © Col·legi d´Administradors de Finques de Barcelona-Lleida
C/ Mallorca, 214 Local - 08008 Barcelona · E-mail: cafbl@cafbl.cat · Telf: 93 451 02 02