Manteniment i Rehabilitació de l'Immoble
cafbl

Manteniment i Rehabilitació de l'Immoble
cafbl
cafbl
cafbl
Data 9, 16 i 23 de juny de 2022
Horari
9 i 16 de juny de 10.00 a 13.00 h.

23 de juny de 10.00 a 14.15 h

 
Lloc Presencial - CAFBL
Places Limitades
Inscripció On-line
Preu 125 euros
Durada 10 hores

Curs destinat a:

 • Col·legiats
 • Oficials Habilitats
 • Empleats
cafbl
 

inscripció online

1.- Fer reserva de plaça omplint el formulari.

2.- Una vegada realitzada dita reserva es podrà fer el pagament.

3.- Pagament a través de targeta de crèdit.

4.- En cas que no es realitzi el pagament en el termini de 5 dies hàbils s'anul·larà la reserva.

 
cafbl
cafbl
Introducció
 
Els edificis com a patrimoni dels nostres clients, tant en propietat vertical com en propietat horitzontal, són la base de la nostra professió.

El coneixement de l'edifici i la gestió de la seva rehabilitació i manteniment és imprescindible per al correcte desenvolupament de la professió de l'Administrador de Finques.

Aquest curs abasta diferents aspectes que afecten als edificis, tant sota la seva faceta de gestió i compliment de la Normativa vigent, amb les seves constants modificacions, com sota la seva faceta del coneixement físic del mateix.

Només es pretén efectuar una visió genèrica dels mateixos de manera que, a més de la gestió del propi procés, abasti també als seus elements constructius, les seves instal·lacions i les seves possibles patologies.

L'entorn que envolta la rehabilitació precisa d'uns coneixements mínims cada vegada més amplis, però sense caure en l'especialització que s'ha de deixar sempre en mans de tècnics de confiança.
 
cafbl
Docents

Imma Barrau - Enginyera industrial. Assessora d'Enginyeria del CAFBL.

Carlos T. Pérez - Arquitecte. Assessor d'Arquitectura del CAFBL.

 
cafbl
Temari

 
ARQUITECTURA

Dia 09/06/2022 de 10.00 a 13.00 h.
 1. Elements comuns i privatius de l'edifici.
  1. Nocions constructives.
 2. Obligació del manteniment:
  1. Introducció a la legislació vigent.
  2. Gestió de la rehabilitació de l'Immoble. Agents del procès constructiu.
  3. Responsabilitats en les obres de manteniment.
  4. Seguretat i Salut a les obres de rehabilitació.

Dia 23/06/2022 de 10.00 a 12.00 h.
 1. Protocol a les obres de rehabilitació:
  1. La Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE). Procediment.
  2. Decret d'Habitabilitat.
  3. El Llibre de l'Edifici Existent - relació amb CEE: Fons Europeus.
 2. Patologies més freqüents als edificis.

ENGINYERIA

Dia 16/06/2022 de 10.00 a 13.00 h.
 1. Introducció en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
 2. Introducció a la implantació dels vehicles elèctrics en els edificis existents.
 3. Introducció bàsica en les instal·lacions de gas.

Dia 23/06/2022 de 12.15 a 14.15 h.
 1. Introducció bàsica en les instal·lacions Tèrmiques (ACS, calefacció, refrigeració i Solar Tèrmica).
 2. Introducció bàsica en les instal·lacions Solars Tèrmiques.
 3. Certificació d'Eficiència energètica.
 4. Conceptes bàsics en matèria de prevenció i les instal·lacions de protecció contra incendis.

CERTIFICAT
En finalitzar el curs es lliurarà un certificat d'assistència a aquells alumnes que hagin assistit com a mínim a un 75% de les hores lectives, les persones que no arribin a aquest 75% d'assistència no obtindran cap acreditació.

AVÍS
Et recordem que si vols la factura a nom de la Societat que tens registrada al CAFBL, cal que les inscripcions es facin accedint a la WEB amb el codi de la Societat i la contrasenya corresponent. Com es tracta d’un procés totalment automatitzat, de no fer-ho així la factura serà emesa a nom del Col·legiat, sense possibilitat de canviar-ho una cop feta la inscripció.


Has de saber...

 • Si no s’arriba al número d’alumnes previst, el Col·legi pot suspendre el Curs/Conferència o modificar les dates i només en aquest cas, es retornarà l’import íntegre.
 • En el cas que les inscripcions superin el número de places màximes, aquestes seran cobertes per rigorós ordre de matriculació.
 • Les cancel·lacions d’inscripcions hauran de ser notificades per escrit al Col·legi (formacio@cafbl.cat) i les que es realitzin dintre dels 3 dies anteriors a l’inici del Curs/Conferència, suposaran una retenció del 25 % de l’import.

Per a qualsevol aclariment sobre aquest tema, pots dirigir-te al correu del Departament de Formació formacio@cafbl.cat o al telèfon 93 451 02 02.
cafbl

Segueix-nos a: cafbl
linkedin twitter instagram facebook youtube  

Copyright 2011 © Col·legi d´Administradors de Finques de Barcelona-Lleida
C/ Mallorca, 214 Local - 08008 Barcelona · E-mail: cafbl@cafbl.cat · Telf: 93 451 02 02