cafbl

cafbl
Data
11, 18 i 25 d'octubre de 2019
Horari
de 10:00 h a 14:00 h
Lloc
CAFBL
Places
Places limitades
Inscripció
On-line
Preu
150 euros

Curs destinat a:

 • Col·legiats
 • Oficials Habilitats
 • Empleats
cafbl

 

inscripció online

Inscripció reservada als Administradors de Finques Col·legiats i als seus empleats.


cafbl
Professor
Sr. Antoni Chaves
Doctor en Psicologia. Professor de Psicologia dels Grups i de les Organitzacions. Cap del Gabinet de Promoció Professional de la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
cafbl
PRESENTACIÓ

Les reunions de comunitats de propietaris tenen unes característiques especials que les distingeixen d’altres reunions de treball i de negociació, tant per la multiplicitat de variables i d’interessos que hi intervenen com per l’estructura de comunicació i d’influència sobre la qual es desenvolupen.

Malgrat els esforços dels administradors, aquestes reunions no sempre acaben amb el nivell d’eficàcia desitjat. És per això que volem presentar durant les sessions d’aquest curs alguns elements metodològics de planificació i de conducció de reunions, que permetin als assistents assolir els objectius generals de les seves reunions, sense vulnerar els principis de servei al client i altres objectius específics que tinguin plantejats, i facilitar-los les eines i tècniques necessàries en el desenvolupament de la seva competència professional.

D’altra banda i atès que les noves tecnologies permeten afavorir l’assoliment dels objectius proposats, en aquest curs sobre la conducció de les reunions de propietaris s’incorpora una metodologia combinada, on-line i presencial, facilitada per la plataforma de l’Àrea de Formació del Col·legi d’Administradors de Finques, per tal d’optimitzar l’aprenentatge.

OBJECTIUS
 1. Presentar les principals fases en la planificació, execució i avaluació de les reunions
 2. Contextualitzar esquemes útils de direcció de reunions en el marc de les reunions de comunitats de propietaris
 3. Desenvolupar habilitats comunicatives, per tal que els participants puguin millorar la seva actuació professional en la conducció de reunions i fer-les més eficaces.

METODOLOGIA

La metodologia combinada, abans esmentada, comporta una participació activa dels assistents, la qual cosa possibilita també una actualització de les noves necessitats que ells puguin tenir plantejades en la seva activitat diària.

D’aquesta manera, plantegem un esquema metodològic al voltant de l’estudi d’un cas, que els participants hauran de treballar prèviament des de la plataforma. Les sessions presencials, sense deixar de banda els continguts principals del programa, giraran al voltant d’aquest cas. La resolució de les qüestions derivades del cas permetrà incorporar l’experiència professional de cada participant amb actuacions individuals i col·lectives, que seran filmades, amb l’objectiu de poder corregir i millorar diverses situacions originades en les reunions de propietaris.

Abans de la primera sessió l'alumne haurà de preparar un cas, per exposar-lo de forma presencial el primer dia. La seva exposició es gravarà en vídeo que li permetrà descobrir com és percebut pels altres.

A les sessions presencials es continuarà treballant el cas i descobrint comportaments i capacitats que ens ajudin en el dia a dia. Treballarem un cas pràctic amb situacions reals, descobrirem com anticipar-nos i com actuem i som percebuts, amb l'enregistrament en vídeo.

Seqüènciació dels continguts:

 1. La planificació i la conducció de reunions
  • 1.1. Tipologia de reunions: reunions informatives i reunions per prendre acords
   1.2. Factors determinants de les reunions dels Administradors de Finques
   1.3. Principals funcions del conductor de reunions

 2. Conducció efectiva en les diferents fases de la reunió de propietaris: el contacte amb l’auditori i la presentació de la reunió
  • 2.1. Disposició de l’espai físic i presentació
   2.2. Bases de la comunicació interpersonal
   2.3. La comunitat de propietaris com a grup. Estructura i processos de grup

 3. Fase de precs i preguntes i tancament de la reunió
  • 3.1. Tipologia dels assistents i estils de conducció
   3.2. Rols formals i informals
   3.3. Tancament i avaluació de la reunió
AVÍS: Et recordem que si vols la factura a nom de la Societat que tens registrada al CAFBL, cal que les inscripcions es facin accedint a la WEB amb el codi de la Societat i la contrasenya corresponent. Com es tracta d’un procés totalment automatitzat, de no fer-ho així la factura serà emesa a nom del Col·legiat, sense possibilitat de canviar-ho un cop feta la inscripció.

Has de saber...
 • Si no s’arriba al número d’alumnes previst, el Col·legi pot suspendre el Curs/Conferència o modificar les dates i només en aquest cas, es retornarà l’import íntegre.
 • En el cas que les inscripcions superin el número de places màximes, aquestes seran cobertes per rigorós ordre de matriculació.
 • Les cancel·lacions d’inscripcions hauran de ser notificades per escrit al Col·legi (formacio@cafbl.cat) i les que es realitzin dintre dels 3 dies anteriors a l’inici del Curs/Conferència, suposaran una retenció del 25 % de l’import.


 

cafbl
 

Segueix-nos a: cafbl
facebookfacebook
facebook

Copyright 2011 © Col·legi d´Administradors de Finques de Barcelona-Lleida
C/ Mallorca, 214 Local - 08008 Barcelona · E-mail: cafbl@cafbl.cat · Telf: 93 451 02 02