cafbl
cafbl
cafbl
Data
20, 27 de març, 3 i 10 d'abril de 2019
Horari
de 10:00 a 14:00 h
Lloc
Sala d'Actes del Col·legi
Places
Places limitades
Inscripció
On-line
Preu
225 euros

Curs destinat a:

 • Col·legiats
 • Oficials Habilitats
 • Empleats
cafbl

 

inscripció online

Inscripció reservada als Administradors de Finques Col·legiats i als seus empleats.
cafbl
cafbl
Presentació:
A càrrec del Sr. Lorenzo Viñas, Gerent del CAFBL, que presentarà el curs i farà una breu explicació dels serveis més destacats del Col·legi.
Professors
Sr. José Mª Aguilá Bonfill
Advocat. Assessor Jurídic del Col·legi
Sr. Lluís Bou Salazar
Advocat. Vicepresident del Col·legi
Sr. Enrique Vendrell Santiveri
Advocat. Vicepresident del Col·legi
Sr. Mariano Hervás Polo
Advocat. Secretari del Col·legi
cafbl
Temari  
Dia 1 (dimecres 20/03/2019) de 10:00 a 14:00 h - Sr. José Mª Aguilá
 • Règim jurídic de la Propietat Horitzontal, definició, objecte, quota, crèdits i deutes, afectació real i fons de reserva.

 • Establiment del règim, legitimació, escriptura de constitució, modificació de títol, estatut, Reglament de Règim Interior, dret de vol i extinció del règim.

 • Elements privatius i de benefici comú, annexes, ús i gaudi d’aquests elements, així com les seves disposicions, manteniment i conservació, restriccions i servituds, elements comuns, ús i gaudi, elements comuns d’ús exclusiu, manteniment, despeses, responsabilitat i de la comunitat.

 • Reclamacions Comunitàries: Competència, procediments. Especial referència al procediment monitori de l’art. 21 de la Llei de Propietat Horitzontal. Acció de cessació.
Dia 2 (dimecres 27/03/2019) de 12:00 a 14:00 h - Sr. Lluís Bou
 • Propietat Horitzontal complexa, quotes, constitució, regulació, comunitats de garatges i trasters.

 • Propietat Horitzontal per parcel·les, configuració i concepte, elements comuns, restriccions, títol constitutiu i extinció voluntària.
Dia 3 (dimecres 03/04/2019) de 10:00 a 14:00 h - Sr. Enrique Vendrell
 • Òrgans de Govern, Presidència, Secretaria, Administrador, Junta de Propietaris, reunions, convocatòries, assistència, constitució i dret de vot.

 • Règim d’adopció d’acords, còmput del vot, actes, llibres d’actes, execució, impugnació i suspensió.
Dia 4 (dimecres 10/04/2019) de 10:00 a 12:00 h - Sr. Mariano Hervás
 • L'Administrador de Finques Col·legiat i l'Oficial Habilitat. La redacció de la convocatòria. La liquidació i el pressupost. La morositat (El Registre de morosos). La reunió comunitària, aspectes a tenir en compte. La redacció pràctica d'una acta.
Dia 4 (dimecres 10/04/2019) de 12:00 a 14:00 h Classe Pràctica, cloenda i entrega de diplomes - Sr. Mariano Hervás
 • Problema sobre els coeficients.
 • Desenvolupament d'una reunió comunitària.
 • Majories per adoptar acords.
AVÍS: Et recordem que si vols la factura a nom de la Societat que tens registrada al CAFBL, cal que les inscripcions es facin accedint a la WEB amb el codi de la Societat i la contrasenya corresponent. Com es tracta d’un procés totalment automatitzat, de no fer-ho així la factura serà emesa a nom del Col·legiat, sense possibilitat de canviar-ho un cop feta la inscripció.


Has de saber...
 • Si no s’arriba al número d’alumnes previst, el Col·legi pot suspendre el Curs/Conferència o modificar les dates i només en aquest cas, es retornarà l’import íntegre.
 • En el cas que les inscripcions superin el número de places màximes, aquestes seran cobertes per rigorós ordre de matriculació.
 • Les cancel·lacions d’inscripcions hauran de ser notificades per escrit al Col·legi (formacio@cafbl.cat) i les que es realitzin dintre dels 3 dies anteriors a l’inici del Curs/Conferència, suposaran una retenció del 25 % de l’import.

cafbl
 

Segueix-nos a: cafbl
facebookfacebook
facebook

Copyright 2011 © Col·legi d´Administradors de Finques de Barcelona-Lleida
C/ Mallorca, 214 Local - 08008 Barcelona · E-mail: cafbl@cafbl.cat · Telf: 93 451 02 02