Règim de la Propietat Horitzontal a Catalunya i les seves últimes reformes (Llei 5/2015)
cafbl

Règim de la Propietat Horitzontal a Catalunya i les seves últimes reformes (Llei 5/2015)
cafbl
cafbl
cafbl
Data 11, 18, 25 i 31 de març de 2020
Horari de 10.00 a 14.00 h
Lloc CAFBL
Places Limitades
Inscripció On-line
Preu 225 euros
Durada 16 hores

Curs destinat a:

 • Col·legiats
 • Oficials Habilitats
 • Empleats
cafbl
 

inscripció online

1.- Fer reserva de plaça omplint el formulari.

2.- Una vegada realitzada la reserva es podrà fer el pagament.

3.- Pagament a través de targeta de crèdit.

4.- En cas que no es realitzi el pagament en el termini de 5 dies hàbils s'anul·larà la reserva.

 
cafbl
cafbl
cafbl
Tutors
Sr. José Mª Aguilá Bonfill - Assessor Jurídic del CAFBL.
Sr. Lluís Bou Salazar - Vicepresident i Assessor Jurídic del CAFBL.
Sr. Enrique Vendrell Santiveri - Vicepresident i Assessor Jurídic de la Junta de Govern del CAFBL.
Sr. Mariano Hervás Polo - Secretari del CAFBL.


 
cafbl
Temari
 • Dia 1 (dimecres 11/03/2020) de 10.00 a 14.00 h. Sr. José Mª Aguilá
 • Dia 2 (dimecres 18/03/2020) de 12.00 a 14.00 h. Sr. Lluís Bou
 • Dia 3 (dimecres 25/03/2020) de 10.00 a 14.00 h. Sr. Enrique Vendrell
 • Dia 4 (dimarts 31/03/2020) de 10.00 a 12.00 h. aprox. Sr. Mariano Hervás
 • Dia 4 (dimarts 31/03/2020) de 12.00 a 14.00 h. Sr. Mariano Hervás.
Classe Pràctica, cloenda i entrega de diplomes. 

VEURE TEMARI COMPLET  

 

CERTIFICAT
En finalitzar el curs es lliurarà un certificat d'assistència a aquells alumnes que hagin assistit com a mínim a un 75% de les hores lectives, les persones que no arribin a aquest 75% d'assistència no obtindran cap acreditació.

AVÍS
Et recordem que si vols la factura a nom de la Societat que tens registrada al CAFBL, cal que les inscripcions es facin accedint a la WEB amb el codi de la Societat i la contrasenya corresponent. Com es tracta d’un procés totalment automatitzat, de no fer-ho així la factura serà emesa a nom del Col·legiat, sense possibilitat de canviar-ho una cop feta la inscripció.


Has de saber...

 • Si no s’arriba al número d’alumnes previst, el Col·legi pot suspendre el Curs/Conferència o modificar les dates i només en aquest cas, es retornarà l’import íntegre.
 • En el cas que les inscripcions superin el número de places màximes, aquestes seran cobertes per rigorós ordre de matriculació.
 • Les cancel·lacions d’inscripcions hauran de ser notificades per escrit al Col·legi (formacio@cafbl.cat) i les que es realitzin dintre dels 3 dies anteriors a l’inici del Curs/Conferència, suposaran una retenció del 25 % de l’import.

Per a qualsevol aclariment sobre aquest tema, pots dirigir-te al correu del Departament de Formació formacio@cafbl.cat o al telèfon 93 451 02 02.
cafbl

Segueix-nos a: cafbl
facebook facebook
facebook

Copyright 2011 © Col·legi d´Administradors de Finques de Barcelona-Lleida
C/ Mallorca, 214 Local - 08008 Barcelona · E-mail: cafbl@cafbl.cat · Telf: 93 451 02 02