Oficial Habilitat 2021
cafbl

Oficial Habilitat 2021
Aquest curs s'impartirà a través de ZOOM. Un dia abans de cada classe rebràs un correu electrònic amb la invitació a la connexió.
 
EXAMEN PRESENCIAL
AL CAFBL
cafbl
cafbl
cafbl
Data
27 d'octubre, 3, 9, 10, 17, 23 i 24 de novembre

Sessió de dubtes: 1 de desembre

Examen: 15 de desembre 

 
Horari  
Tots els dies de 10.00 a 14.00 h

17 i 23 de novembre de 10.00 h a 13.00 h

 
Lloc On-line Connexió ZOOM
Places Limitades
Inscripció On-line
Preu 395 euros
Durada 26 hores

Curs destinat a:

 • Col·legiats
 • Oficials Habilitats
 • Empleats
cafbl
 

inscripció online

1.- Fer reserva de plaça omplint el formulari.

2.- Una vegada realitzada dita reserva es podrà fer el pagament.

3.- Pagament a través de targeta de crèdit.

4.- En cas que no es realitzi el pagament en el termini de 5 dies hàbils s'anul·larà la reserva.

 
cafbl
cafbl
La funció multidisciplinària de l'Administrador de Finques Col·legiat, així com el constant increment de les normatives reguladores que afecta als distints àmbits del nostre sector, requereix una necessària evolució dels despatxos amb l'objectiu d'aconseguir una gestió més eficaç sense menyscabament en la qualitat dels serveis. Per això, cada dia és més necessari que l'Administrador de Finques Col·legiat, pugui delegar algunes de les seves funcions en determinats col·laboradors i personal del seu despatx sense deixar d'assumir la responsabilitat íntegra que suposa la seva activitat.

Des del CAFBL considerem que aquesta delegació de funcions fa necessària una preparació específica mitjançant una formació pràctica i integral del personal, pel que des de l'any 2013 estem potenciant la figura de L'OFICIAL HABILITAT (Empleats dels Administradors de Finques Col·legiats en Exercici que obtinguin el nomenament que els habiliti i acrediti per exercir aquesta funció per delegació del titular), a fi de garantir la qualitat dels seus serveis i acreditar davant de tercers les màximes garanties en benefici dels clients.

D'acord amb el que estableix el 
Reglament d'Oficial Habilitat d'Administrador de Finques Col·legiat, les vies per accedir a la titulació d'Oficial Habilitat són les següents:

 
 • Inscripció directa al Registre d'Oficial Habilitat, per als sol·licitants que siguin Administradors de Finques Col·legiats sense Exercici i estiguin treballant en el despatx d'un altre Administrador de Finques Col·legiat. (Formulari) oficialhabilitat@cafbl.cat
 • Superar les proves d'aptitud (Formulari examensense necessitat de fer el curs. Si el teu empleat fa més de 5 anys que treballa en un despatx d'Administració de Finques, NO està fent el Curs d'Oficial Habilitat d'Administrador de Finques i vol donar-se d'alta en el Registre d'Oficial Habilitat d'Administrador de Finques, només cal que es presenti i aprovi l'examen que se celebrarà el proper dia 15 de desembre, a les 10 h del matí via presencial. Per accedir només a l'examen has d'enviar a través de correu electrònic a formacio@cafbl.cat, la següent documentació:
 • Instància dret a examen.
 • Certificat de la seva vida laboral si es tracta d'un treballador per compte aliè, si es tracta d'un treballador per compte propi (autònom), a més, ha d'acreditar/documentar que està treballant per a tu.
 • Comprovant de la transferència bancària (ES70 0081 0200 27 0002061611) conforme s'han pagat els drets d'examen i d'inscripció (148 euros).
 • La resta de sol·licitants s'hauran d'inscriure en el curs de formació sobre Propietat Horitzontal, organitzat pel CAFBL, i superar la corresponent proba d'aptitud.

Les quotes corresponents a cada cas són les següents:

 
INSCRIPCIÓ REGISTRE: 50 euros per alta o canvi d'Administrador vinculat

EXAMEN: 148 euros (quota d'examen i drets d'inscripció)

CURS: 395 euros (inclou curs, quota d'examen i drets d'inscripció)



 
Un cop estiguis inscrit en el Registre d'Oficial Habilitat, t'informem que la quota és de 25 € trimestrals.


Et recordem que ja està oberta la inscripció per al curs d'Oficial Habilitat (en línia) que començarà el proper dia 27 d'octubre.

 
cafbl
Tutors
Sr. José Maria Aguilá Bonfill - Assessor Jurídic del CAFBL.

Sra. Imma Barrau Arcas - Assessora d'Enginyeria del CAFBL.

Sr. Lluís Bou Salazar - Vicepresident i Assessor Jurídic del CAFBL.

Sr. Mariano Hervás Polo - Vocal de la Junta de Govern del CAFBL.

Sr. Alberto Izquierdo Gordo - Secretari del CAFBL.


Sr. Alejandro Llorens Rodríguez- Vocal de la Junta de Govern del CAFBL.

Sr. Carlos T. Pérez Sánchez - Assessor d'Arquitectura del CAFBL.

Sr. Enrique Vendrell Santiveri - Vicepresident i President en funcions del CAFBL.

 
cafbl
Temari
 • Dimecres 27/10/2021 
  • Tema 1   de 10.00 a 11.30 h -- Sr. Lluís Bou 
  • Tema 2   de 12.00 a 14.00 h -- Sr. Alejandro Llorens 

 
 • Dimecres 03/11/2021 de 10.00 a 14.00 h amb un descans de 20 min.
  • Temes 3 i 4 -- Sr. Enrique Vendrell

 
 • Dimarts 9/11/2021 de 10.00 a 14.00 h amb un descans de 20 min.
  • Temes 5 i 6 -- Sr. José María Aguilá

 
 • Dimecres 10/11/2021 de 10.00 a 14.00 h amb un descans de 20 min.
  • Tema 7   -- Sr. Alberto Izquierdo

 
 • Dimecres 17/11/2021 
  • Tema 8   de 10.00 a 13.00 h amb un descans de 10 min-- Sr. Carlos T. Pérez

 
 • Dimarts 23/11/2021 
  • Tema 9  de 10.00 a 13.00 h amb un descans de 10 min-- Sra. Imma Barrau

 
 • Dimecres 24/11/2021 
  • Tema 10  de 10.00 a 14.00 h amb un descans de 20 min -- Sr. Mariano Hervás
​​​​​​

 
 • Dimecres 01/12/2021 de 10.00 a 12.00 h -- Sessió de dubtes
 • Dimecres 15/12/2021 de 10.00 a 12.00 h EXAMEN PRESENCIAL



 

VEURE TEMARI COMPLET  

 

 

CERTIFICAT
En finalitzar el curs es lliurarà un certificat d'assistència a aquells alumnes que hagin assistit com a mínim a un 75% de les hores lectives, les persones que no arribin a aquest 75% d'assistència no obtindran cap acreditació.

AVÍS
Et recordem que si vols la factura a nom de la Societat que tens registrada al CAFBL, cal que les inscripcions es facin accedint a la WEB amb el codi de la Societat i la contrasenya corresponent. Com es tracta d’un procés totalment automatitzat, de no fer-ho així la factura serà emesa a nom del Col·legiat, sense possibilitat de canviar-ho una cop feta la inscripció.


Has de saber...

 • Si no s’arriba al número d’alumnes previst, el Col·legi pot suspendre el Curs/Conferència o modificar les dates i només en aquest cas, es retornarà l’import íntegre.
 • En el cas que les inscripcions superin el número de places màximes, aquestes seran cobertes per rigorós ordre de matriculació.
 • Les cancel·lacions d’inscripcions hauran de ser notificades per escrit al Col·legi (formacio@cafbl.cat) i les que es realitzin dintre dels 3 dies anteriors a l’inici del Curs/Conferència, suposaran una retenció del 25 % de l’import.

Per a qualsevol aclariment sobre aquest tema, pots dirigir-te al correu del Departament de Formació formacio@cafbl.cat o al telèfon 93 451 02 02.
cafbl

Segueix-nos a: cafbl
linkedin twitter instagram facebook youtube  

Copyright 2011 © Col·legi d´Administradors de Finques de Barcelona-Lleida
C/ Mallorca, 214 Local - 08008 Barcelona · E-mail: cafbl@cafbl.cat · Telf: 93 451 02 02