Jornades Formatives sobre patologies freqüents als edificis
cafbl

Jornades formatives sobre patologies freqüents als edificis
 
cafbl
cafbl
cafbl
Data
30 de setembre 
7 d'octubre 
14 d'octubre
 
Horari 12 h a 14 h
Lloc On-line Connexió ZOOM
Places Limitades
Inscripció On-line
Preu
25 € una Jornada

60 € PACK 3 Jornades
 
Durada 2 hores cada Jornada

Curs destinat a:

 • Col·legiats
 • Oficials Habilitats
 • Empleats
cafbl
 

INSCRIPCIÓ     
    

1.- Fer reserva de plaça omplint el formulari.

2.- Una vegada realitzada dita reserva es podrà fer el pagament.

3.- Pagament a través de targeta de crèdit.

4.- En cas que no es realitzi el pagament en el termini de 5 dies hàbils s'anul·larà la reserva.

 
cafbl
cafbl

El curs s'impartirà per ZOOM i un dia abans de la data d'inici, rebràs un correu electrònic amb la invitació a la connexió.

 
cafbl
Tutor
Sr. Carlos T. Pérez - Assessor d'Arquitectura del CAFBL.
 
cafbl
Temari
 
JORNADA 1: PATOLOGIES PER HUMITATS  ( 30 de setembre )
Identificació, Causes, Solucions

TIPUS D'HUMITATS
 • Filtració
 • Condensació
 • Capilaritat
 • Fuites d'instalacions
 • Manca de manteniment

JORNADA 2: PATOLOGIES ESTRUCTURALS ( 7 d'octubre )
Identificació, Causes, Solucions

TIPUS DE PATOLOGIES ESTRUCTURALS
 • Esquerdes i fissures
 • Deformacions
 • Cimentacions - Murs
 • Estructura: Fusta - Formigó - Metàlica
 • Manca de manteniment

JORNADA 3: PATOLOGIES EN FAÇANES ( 14 d'octubre )
Identificació, Causes, Solucions

TIPUS DE PATOLOGIES EN FAÇANES
 • Desprendiments. Seguretat i responsabilitat
 • Acabats. Medi ambient i envelliment
 • Humitat. Oxidació i Corrosió
 • Eficiència energètica i confort
 • Manca de manteniment
Inscripció JORNADA 1

Inscripció JORNADA 2

Inscripció JORNADA 3

Inscripció PACK JORNADES (1, 2 i 3)

JORNCERTIFICAT
En finalitzar el curs es lliurarà un certificat d'assistència a aquells alumnes que hagin assistit com a mínim a un 75% de les hores lectives, les persones que no arribin a aquest 75% d'assistència no obtindran cap acreditació.

AVÍS
Et recordem que si vols la factura a nom de la Societat que tens registrada al CAFBL, cal que les inscripcions es facin accedint a la WEB amb el codi de la Societat i la contrasenya corresponent. Com es tracta d’un procés totalment automatitzat, de no fer-ho així la factura serà emesa a nom del Col·legiat, sense possibilitat de canviar-ho una cop feta la inscripció.


Has de saber...

 • Si no s’arriba al número d’alumnes previst, el Col·legi pot suspendre el Curs/Conferència o modificar les dates i només en aquest cas, es retornarà l’import íntegre.
 • En el cas que les inscripcions superin el número de places màximes, aquestes seran cobertes per rigorós ordre de matriculació.
 • Les cancel·lacions d’inscripcions hauran de ser notificades per escrit al Col·legi (formacio@cafbl.cat) i les que es realitzin dintre dels 3 dies anteriors a l’inici del Curs/Conferència, suposaran una retenció del 25 % de l’import.

Per a qualsevol aclariment sobre aquest tema, pots dirigir-te al correu del Departament de Formació formacio@cafbl.cat o al telèfon 93 451 02 02.
cafbl

Segueix-nos a: cafbl
linkedin twitter instagram facebook youtube  

Copyright 2011 © Col·legi d´Administradors de Finques de Barcelona-Lleida
C/ Mallorca, 214 Local - 08008 Barcelona · E-mail: cafbl@cafbl.cat · Telf: 93 451 02 02