Jornades sobre gestió en obres de rehabilitació
cafbl

Jornades sobre gestió en obres de rehabilitació
 
cafbl
cafbl
cafbl
Data 19, 26 octubre i 2 novembre
Horari 12 h a 14 h
Lloc Presencial CAFBL
Places Limitades
Inscripció On-line
Preu
25 € una Jornada

60 € PACK 3 Jornades
 
Durada 2 hores cada Jornada
 

Curs destinat a:

 • Col·legiats
 • Oficials Habilitats
 • Empleats
cafbl
 

INSCRIPCIÓ     
    

1.- Fer reserva de plaça omplint el formulari.

2.- Una vegada realitzada dita reserva es podrà fer el pagament.

3.- Pagament a través de targeta de crèdit.

4.- En cas que no es realitzi el pagament en el termini de 5 dies hàbils s'anul·larà la reserva.

 
cafbl
cafbl
Tutor
Carlos T. Pérez - Assessor d'Arquitectura del CAFBL.

 
cafbl
Actualment, atesos els requeriments exigits en la rehabilitació energètica dels edificis i les exigències de les convocatòries d'ajuts amb els Fons Next Generation, sorgeixen nombrosos dubtes sobre la manera d'emprendre aquestes obres i els beneficis que es poden obtenir.

L'usuari, el propietari i els seus representants han de tenir un coneixement de la problemàtica existent tant pel que fa a la correcció de les deficiències constructives existents, com dels beneficis existents d'emprendre alhora la rehabilitació energètica de l'edifici.

Així mateix, cal conèixer els requisits legals i administratius per efectuar la rehabilitació de l'edifici.

D'altra banda, és important poder informar adequadament a la propietat dels edificis sobre els diferents ajuts existents per fomentar la rehabilitació energètica, que en aquests moments són molt importants, amb els programes d'ajuts dels Fons Next Generation.

Aquestes jornades es proposen per saber emprendre adequadament les obres de rehabilitació, mitjançant el coneixement de les seves patologies i de les seves solucions, estar informats sobre la gestió del procés de l'obra, per poder informar sobre els avantatges d'emprendre una rehabilitació energètica i sobre els ajuts que poguessin existir.

S'efectuarà un itinerari sobre els diferents aspectes que cal tenir en compte durant tot el procés.


 
JORNADA 1: DE LA DETECCIÓ DE PATOLOGIES AL PROJECTE DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA.  (19 d'octubre)

Necessitat de rehabilitar un edifici.
 • Detecció de patologies.
 • Identificació i solució de patologies.
 • Avantatges d'una rehabilitació adecuada i de la rehabilitació energètica.
 • Millora del valor patrimonial de l'edifici, aument de vida útil de l'edifici.
 • Necessitat de manteniment.
JORNADA 2: PROCÉS A SEGUIR, OBLIGACIONS LEGALS I GESTIÓ ADMINISTRATIVA EN LA REHABILITACIÓ DELS EDIFICIS.   (26 d'octubre)

Procés en les obres de rehabilitació.
 • Obligacions existents:
  • ITE (Inspecció tècnica de l'edifici).
  • CEE (Certificat d'eficiència energètica de l'edifici).
  • Llibre de l'edifici existent.
  • Programa de rehabilitació.
 • Agents que intervenen.
 • Requisits administratius.
 • Responsabilitats.
JORNADA 3: LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA: BENEFICIS, SISTEMES D'ACTUACIÓ, AJUDES EXISTENTS.  (2 de novembre)

Obligacions futures: Rehabilitació energètica.
 • Nous requisits en la rehabilitació. Noves directrius europees.
 • Beneficis de la rehabilitació energètica.
 • Actuacions en la rehabilitació energètica. Mesures actives i pasives.
 • Fons Next Generation. Oportunitat única.
 • Diferents programes existents.


 
Inscripció JORNADA 1 
Inscripció JORNADA 2
Inscripció JORNADA 3
Inscripció PACK JORNADES (1, 2 i 3)   

CERTIFICAT
En finalitzar el curs es lliurarà un certificat d'assistència a aquells alumnes que hagin assistit com a mínim a un 75% de les hores lectives, les persones que no arribin a aquest 75% d'assistència no obtindran cap acreditació.

AVÍS
Et recordem que si vols la factura a nom de la Societat que tens registrada al CAFBL, cal que les inscripcions es facin accedint a la WEB amb el codi de la Societat i la contrasenya corresponent. Com es tracta d’un procés totalment automatitzat, de no fer-ho així la factura serà emesa a nom del Col·legiat, sense possibilitat de canviar-ho una cop feta la inscripció.


Has de saber...

 • Si no s’arriba al número d’alumnes previst, el Col·legi pot suspendre el Curs/Conferència o modificar les dates i només en aquest cas, es retornarà l’import íntegre.
 • En el cas que les inscripcions superin el número de places màximes, aquestes seran cobertes per rigorós ordre de matriculació.
 • Les cancel·lacions d’inscripcions hauran de ser notificades per escrit al Col·legi (formacio@cafbl.cat) i les que es realitzin dintre dels 3 dies anteriors a l’inici del Curs/Conferència, suposaran una retenció del 25 % de l’import.

Per a qualsevol aclariment sobre aquest tema, pots dirigir-te al correu del Departament de Formació formacio@cafbl.cat o al telèfon 93 451 02 02.
cafbl

Segueix-nos a: cafbl
linkedin twitter instagram facebook youtube  

Copyright 2011 © Col·legi d´Administradors de Finques de Barcelona-Lleida
C/ Mallorca, 214 Local - 08008 Barcelona · E-mail: cafbl@cafbl.cat · Telf: 93 451 02 02