50 preguntes habituals en Administració de Finques. FAQ's de l'assessoria jurídica del CAFBL
cafbl

50 preguntes habituals en Administració de Finques.
FAQ's de l'assessoria jurídica del CAFBL.

 
cafbl
cafbl
cafbl
Data 23 de maig
Horari 10 h a 13 h
Lloc Presencial CAFBL
Places Limitades
Inscripció On-line
Preu 25 €
Durada 3 hores

Curs destinat a:

 • Col·legiats
 • Oficials Habilitats
 • Empleats
cafbl
 

inscripció online

1.- Fer reserva de plaça omplint el formulari.

2.- Una vegada realitzada dita reserva es podrà fer el pagament.

3.- Pagament a través de targeta de crèdit.

4.- En cas que no es realitzi el pagament en el termini de 5 dies hàbils s'anul·larà la reserva.

 
cafbl
cafbl

PRESENCIAL
 
cafbl
Ponents

José Maria Aguilá - Assessor Jurídic del CAFBL.

Mar Escutia - Assessora Jurídica del CAFBL.

Enrique Vendrell - Assessor Jurídic de la Junta de Govern del CAFBL. 
cafbl
Objectiu

Divulgar amb caràcter formatiu les consultes més habituals rebudes a l'assessoria jurídica del CAFBL. Abordarem des d'un punt de vista teòric-pràctic aquelles qüestions més controvertides plantejades als assessors jurídics, en una formació orientada al debat obert entre els ponents i els col·legiats, així com aquelles qüestions més senzilles que tot administrador de finques ha de conèixer però regularment generen controvèrsies interpretació.

 
Contingut
 • Adopció d'acords.
 • Funcions de l'administrador i del president.
 • Obres i reparacions a comunitats de propietaris.
 • Actes comunitàries.
 • Traspassos de carteres.
 • Clàusules nul·les en arrendaments.
 • Durada dels contractes.
 • Repercussió de despeses a l'arrendatari.
 • Obres i reparacions en arrendaments.

 

CERTIFICAT
En finalitzar el curs es lliurarà un certificat d'assistència a aquells alumnes que hagin assistit com a mínim a un 75% de les hores lectives, les persones que no arribin a aquest 75% d'assistència no obtindran cap acreditació.

AVÍS
Et recordem que si vols la factura a nom de la Societat que tens registrada al CAFBL, cal que les inscripcions es facin accedint a la WEB amb el codi de la Societat i la contrasenya corresponent. Com es tracta d’un procés totalment automatitzat, de no fer-ho així la factura serà emesa a nom del Col·legiat, sense possibilitat de canviar-ho una cop feta la inscripció.


Has de saber...

 • Si no s’arriba al número d’alumnes previst, el Col·legi pot suspendre el Curs/Conferència o modificar les dates i només en aquest cas, es retornarà l’import íntegre.
 • En el cas que les inscripcions superin el número de places màximes, aquestes seran cobertes per rigorós ordre de matriculació.
 • Les cancel·lacions d’inscripcions hauran de ser notificades per escrit al Col·legi (formacio@cafbl.cat) i les que es realitzin dintre dels 3 dies anteriors a l’inici del Curs/Conferència, suposaran una retenció del 25 % de l’import.

Per a qualsevol aclariment sobre aquest tema, pots dirigir-te al correu del Departament de Formació formacio@cafbl.cat o al telèfon 93 451 02 02.
cafbl

Segueix-nos a: cafbl
linkedin twitter instagram facebook youtube  

Copyright 2011 © Col·legi d´Administradors de Finques de Barcelona-Lleida
C/ Mallorca, 214 Local - 08008 Barcelona · E-mail: cafbl@cafbl.cat · Telf: 93 451 02 02