Oficial d'Arrendaments amb Reglament
Curs Presencial - Oficial d'Arrendaments amb Reglament - Data: 15, 22 i 29 de maig, 4, 12, 19, 26 de juny i 3 juliol

Examen: 10 de juliol (Presencial)


 
cafbl

Oficial d'Arrendaments

ÚLTIMES PLACES

 
cafbl
cafbl
cafbl
Data 15, 22 i 29 de maig, 4, 12, 19, 26 de juny i 3 juliol

Examen: 10 de juliol (Presencial)


 
Horari 10 h a 14.15 h
Lloc Presencial CAFBL
Places Limitades
Inscripció On-line
Preu 450 euros
Durada 32 hores

Curs destinat a:

 • Col·legiats
 • Empleats
cafbl
 

inscripció online

1.- Fer reserva de plaça omplint el formulari.

2.- Una vegada realitzada dita reserva es podrà fer el pagament.

3.- Pagament a través de targeta de crèdit.

4.- En cas que no es realitzi el pagament en el termini de 5 dies hàbils s'anul·larà la reserva.

 
cafbl
cafbl
La funció multidisciplinària de l'Administrador de Finques Col·legiat, així com el constant increment de les normatives reguladores que afecta els diferents àmbits del nostre sector, especialment les referents a arrendaments urbans, requereix una evolució necessària dels despatxos amb l'objectiu d'aconseguir una gestió més eficaç i pluridisciplinar sense detriment en la qualitat dels serveis. Per això cada dia és més necessari que l'Administrador de Finques Col·legiat pugui delegar algunes de les seves funcions en determinats col·laboradors i personal qualificat del despatx sense deixar d'assumir la responsabilitat íntegra que suposa la seva activitat.

Des del CAFBL considerem que aquesta delegació de funcions fa necessària una preparació específica mitjançant una formació pràctica i integral del personal. En concret en matèria d'arrendaments urbans i gestió patrimonial hem decidit avançar potenciant la figura de l'OFICIAL D'ARRENDAMENTS (Empleats dels Administradors de Finques Col·legiats en Exercici que obtinguin el nomenament que els acrediti per exercir aquesta funció per delegació del titular), a fi de garantir la qualitat dels seus serveis i l'obtenció dels coneixements teòrics i pràctics per donar les màximes garanties en benefici de l'administrador de finques col·legiats i dels seus clients.


D'acord amb el que estableix el
Reglament d'Oficial d'Arrendaments d'Administrador de Finques Col·legiats, les vies per accedir a la titulació d'Oficial d'Arrendaments són les següents:

 
 • Inscripció directa al Registre d'Oficial d'Arrendaments, per als sol·licitants que siguin Administradors de Finques Col·legiats sense Exercici i estiguin treballant al despatx d'un altre Administrador de Finques Col·legiat.
 • ​​​​Superar les proves d'aptitud (examen) sense necessitat de fer el curs. Si el teu empleat fa més de 5 anys que treballa en un despatx d'Administració de Finques, NO està fent el Curs d'Oficial d'Arrendaments i vol donar-se d'alta al Registre d'Oficial Habilitat d'Arrendaments d'Administrador de Finques, només cal que es presenti i aprovi l'examen que se celebrarà el proper dia 10 de juliol, a les 10 h del matí via presencial. Per accedir només a l'examen, heu d'enviar a través de correu electrònic a consultesformacio@cafbl.cat, la documentació següent:
 • Instància dret a examen.
 • Certificat de la seva vida laboral si es tracta d'un treballador per compte d'altri, si es tracta d'un treballador per compte propi (autònom), a més, ha d'acreditar/documentar que treballa per a tu.
 • Comprovant de la transferència bancària (ES70 0081 0200 27 0002061611) conforme s'han pagat els drets d'examen i d'inscripció (148 euros).
 • La resta de sol·licitants hauran d'inscriure's al curs de formació organitzat pel CAFBL, i superar la corresponent prova d'aptitud.


Les quotes corresponents a cada cas són les següents:

 
INSCRIPCIÓ REGISTRE: 50 euros per alta o canvi d'administrador vinculat.

EXAMEN: 148 euros (quota d'examen i drets d'inscripció).

CURS: 450 euros (inclou curs, quota d'examen, drets d'inscripció i primer any de quota al registre).


Un cop estiguis inscrit al Registre d'Arrendaments, t'informem que la quota és de 50 € trimestrals. Si heu realitzat el curs i superat l'examen final, el primer any de quota és totalment gratuït.

 
cafbl
Equip Docent

 
 
Lluís Bou Salazar - Assessor Jurídic i vocal de la Junta de Govern del CAFBL.
Montse Bassas - Vocal de la Junta de Govern del CAFBL.
Gilbert Casanovas - Assessor Fiscal del CAFBL.
César Crespo - Subdirector general de Negoci de Mutua de Propietarios.
Mar Escutia - Assessora Jurídica del CAFBL.
Alexandre Esteva - Arquitecte, arquitecte tècnic i Gestor Integral de la Construcció.
Alberto Izquierdo Gordo - Secretari del CAFBL.
Marta Legarreta - Llicenciada en Dret.
Rubén Llach - Vicepresident del CAFBL.
Alejandro Llorens- Vocal de la Junta de Govern del CAFBL.
Cristina Vallejo - Assessora Jurídica del CAFBL.
Enrique Vendrell Santiveri - Assessor Jurídic de la Junta de Govern del CAFBL.


 
cafbl
Programa
 • Dimecres 15/05/2024 
  • Tema 1   de 10.00 a 12.00 h -- Lluís Bou 
  • Tema 2   de 12.15 a 14.15 h -- Marta Legarreta
 • Dimecres 22/05/2024 de 10.00 h a 14.15 h amb un descans de 15 min. 
  • Tema 2  -- Enrique Vendrell
 • Dimecres 29/05/2024 de 10.00 a 14.15 h amb un descans de 15 min.
  • Temes 2 -- Mar Escutia
 • Dimarts 04/06/2024 de 10.00 a 14.15 h amb un descans de 15 min.
  • Temes 2 i 3 -- Cristina Vallejo
 • Dimecres 12/06/2024 
  • Tema 4   de 10.00 a 11.00 h -- Lluís Bou 
  • Tema 5   de 11.00 a 12.00 h -- César Crespo
  • Taller pràctic de 12.15 a 14.15 h -- Alejandro Llorens i Montse Bassas
 • Dimecres 19/06/2024 
  • Tema 6  de 10.00 a 14.15 h amb un descans de 15 min-- Alexandre Esteva
 • Dimecres 26/06/2024 
  • Tema 7  de 10.00 a 14.15 h amb un descans de 15 min -- Alberto Izquierdo
 • Dimecres 03/07/2024
  • Tema 8   de 10.00 a 12.00 h -- Gilbert Casanovas
  • Tema 9   de 12.15 a 14.15 h -- Rubén Llach
 • Dimecres 10/07/2024 de 10.00 a 12.00 h -- EXAMEN (Presencial)
 

VEURE TEMARI COMPLET  

 

AVÍS
Et recordem que si vols la factura a nom de la Societat que tens registrada al CAFBL, cal que les inscripcions es facin accedint a la WEB amb el codi de la Societat i la contrasenya corresponent. Com es tracta d’un procés totalment automatitzat, de no fer-ho així la factura serà emesa a nom del Col·legiat, sense possibilitat de canviar-ho una cop feta la inscripció.


Has de saber...

 • Si no s’arriba al número d’alumnes previst, el Col·legi pot suspendre el Curs/Conferència o modificar les dates i només en aquest cas, es retornarà l’import íntegre.
 • En el cas que les inscripcions superin el número de places màximes, aquestes seran cobertes per rigorós ordre de matriculació.
 • Les cancel·lacions d’inscripcions hauran de ser notificades per escrit al Col·legi (formacio@cafbl.cat) i les que es realitzin dintre dels 3 dies anteriors a l’inici del Curs/Conferència, suposaran una retenció del 25 % de l’import.

Per a qualsevol aclariment sobre aquest tema, pots dirigir-te al correu del Departament de Formació formacio@cafbl.cat o al telèfon 93 451 02 02.
cafbl

Segueix-nos a: cafbl
linkedin twitter instagram facebook youtube  

Copyright 2011 © Col·legi d´Administradors de Finques de Barcelona-Lleida
C/ Mallorca, 214 Local - 08008 Barcelona · E-mail: cafbl@cafbl.cat · Telf: 93 451 02 02