Finances per a no financers
cafbl
ConsorciFormacio

Finances per a no financers

 
cafbl
cafbl
cafbl
Data
4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 i 27 de maig de 2021
 
Horari de 09.30 h a 13.30 h
Lloc AULA VIRTUAL
Places Limitades
Inscripció On-line
Preu 0 €
Durada 40 hores

Curs destinat a:

 • Col·legiats
 • Oficials Habilitats
 • Empleats
cafbl
 

inscripció online

1.- Fer reserva de plaça omplint el formulari.

 
cafbl
cafbl

IMPORTANT

La formació es farà amb l'eina BigBlueButton (BBD) dins la plataforma Moodle d'Egara Formació en 8 sessions de 4 hores (32 hores) síncrones per videoconferència i 8 hores de treball individual dels alumnes (exercicis, activitats, casos pràctics....). Els alumnes no caldrà que tinguin instal·lada l'eina BBB, simplement s'afegiran a la sessió a través de la plataforma: https://ecampus.egaraformacio.com/

Els alumnes rebran l'accés, usuari i contrasenya abans de l'inici de la formació.

 
cafbl

Docent

Sr. Alberto Navarro Martínez - Auditor-Censor Jurat de Comptes. Assessor Fiscal i Tributari.
 
cafbl
Objectiu general

Introduir en el món de les finances al personal que normalment no treballa en aquest àmbit, proporcionant una visió integrada dels conceptes i instruments clau de comptabilitat i finances imprescindibles per a l'anàlisi, planificació i control.

Objectius específics
 
- Conèixer conceptes bàsics sobre comptabilitat i el pla general comptable.
 
- Comprendre els aspectes que formen part d'una anàlisi econòmic-financera d'una empresa així com del seu control de gestió.
 
- Adquirir les nocions necessàries sobre finances i gestió econòmica de l'empresa.
 
- Conèixer la gestió financera d'una empresa.

 
Temari
 
1. La comptabilitat en l'empresa
 
2. Anàlisi econòmic - financera
 
3. Control de gestió
 
4. Introducció a les finances
 
5. Gestió econòmica de l'empresa
 
6. Gestió financera de l'empresaVEURE TEMARI COMPLET

 

Documentació necessària que s'ha d'enviar a formacio@cafbl.cat, un cop feta la inscripció al curs:
 • FITXA D'INSCRIPCIÓ.
 • Còpia DNI (ambdues cares)
 • Per a treballadors de règim general, s'ha d'enviar la nòmina de l'últim mes. Amb la part de dalt serveix, no cal que es mostri tota la nòmina.
 • Per a autònoms, l'últim rebut d'autònoms.
 • Si la persona està a l'atur, full DARDO actualitzat. Els particiipants que estiguin en estat d'ERTO, participen com a treballadors i han de presentar la capçalera de l'última nòmina de l'empresa que està o ha estat en estat temporal d'ERTO.
 • Per a desocupats, el DARDO.​​​​​


Has de saber...

 • Si no s’arriba al número d’alumnes previst, el Col·legi pot suspendre el Curs.
 • En el cas que les inscripcions superin el número de places màximes, aquestes seran cobertes per rigorós ordre de matriculació.
 • Les cancel·lacions d’inscripcions hauran de ser notificades per escrit al Col·legi (formacio@cafbl.cat).

Per a qualsevol aclariment sobre aquest tema, pots dirigir-te al correu del Departament de Formació formacio@cafbl.cat o al telèfon 93 451 02 02.
cafbl

Segueix-nos a: cafbl
linkedin twitter instagram facebook youtube  

Copyright 2011 © Col·legi d´Administradors de Finques de Barcelona-Lleida
C/ Mallorca, 214 Local - 08008 Barcelona · E-mail: cafbl@cafbl.cat · Telf: 93 451 02 02