Impost sobre la renda de les persones físiques -IRPF. Declaració Renda
cafbl
ConsorciFormacio

Impost sobre la renda de les persones físiques - IRPF. Declaració Renda
 
cafbl
cafbl
cafbl
Data 14, 16, 19, 21 i 23 d'abril de 2021
Horari de 9.30 a 12.30 h
Lloc Àrea Virtual - Eina BigBlueButton (BBB)
Places Limitades
Inscripció On-line
Preu 0 €
Durada 20 hores

Curs destinat a:

 • Col·legiats
 • Oficials Habilitats
 • Empleats
cafbl
 

inscripció online

1.- Fer reserva de plaça omplint el formulari.

 
cafbl
cafbl

IMPORTANT

La formació es farà en Modalitat Mixta: 15 hores en 5 sessions síncrones de 3 hores, per videoconferència a través de la plataforma Moodle d'Egara Formació i amb l'eina BigBlueButton (BBB) i 5 hores en modalitat Teleformació (activitats per fer en treball individual).

El contingut de la Teleformació, els alumnes l'han d'anar realitzant (sense un horari concret) però amb el seguiment del docent/expert i es treballarà a mida que es van fent les sessions síncrones.

No caldrà tenir instal·lada l'eina BBB, simplement els alumnes s'afegiran a la sessió a través de la plataforma: http:// ecampus.egaraformacio.com/.


Els alumnes rebran l'accés, usuari i contrasenya abans de l'inici de la formació.

 
cafbl
Tutor
Sr. Alberto Navarro - Auditor-Censor Jurat de Comptes. Assessor Fiscal i Tributari.
cafbl

Objectiu

Conèixer l'impost sobre la renda de les persones físiques i les obligacions de l'empresa en relació amb l'impost.


Temari
 • Fet imposable: àmbit material, subjectiu i temporal. 
 • Rendiments del treball.
 • Rendiments d'activitats econòmiques.
 • Rendiments del capital i imputacions de rendes immobiliàries.
 • Guanys i pèrdues patrimonials.
 • Habitatge habitual.
 • Liquidació de l'impost, base imposable, tarifa, deduccions, tributació conjunta i gestió de l'IRPF.

Documentació necessària que s'ha d'enviar a formacio@cafbl.cat, un cop feta la inscripció al curs:
 • FITXA D'INSCRIPCIÓ.
 • Còpia DNI (amb dues cares)
 • Per a treballadors de règim general, s'ha d'enviar la nòmina de l'últim mes. Amb la part de dalt serveix, no cal que es mostri tota la nòmina.
 • Per a autònoms, l'últim rebut d'autònoms.
 • Si la persona està a l'atur, full DARDO actualitzat. Els particiipants que estiguin en estat d'ERTO, participen com a treballadors i han de presentar la capçalera de l'última nòmina de l'empresa que està o ha estat en estat temporal d'ERTO.
 • Per a desocupats, el DARDO.​​​​​


Has de saber...

 • Si no s’arriba al número d’alumnes previst, el Col·legi pot suspendre el Curs.
 • En el cas que les inscripcions superin el número de places màximes, aquestes seran cobertes per rigorós ordre de matriculació.
 • Les cancel·lacions d’inscripcions hauran de ser notificades per escrit al Col·legi (formacio@cafbl.cat).

Per a qualsevol aclariment sobre aquest tema, pots dirigir-te al correu del Departament de Formació formacio@cafbl.cat o al telèfon 93 451 02 02.
cafbl

Segueix-nos a: cafbl
linkedin twitter instagram facebook youtube  

Copyright 2011 © Col·legi d´Administradors de Finques de Barcelona-Lleida
C/ Mallorca, 214 Local - 08008 Barcelona · E-mail: cafbl@cafbl.cat · Telf: 93 451 02 02