Nòmines i Seguretat Social - II
cafbl
ConsorciFormacio

Nòmines i Seguretat Social
NIVELL II

 
cafbl
cafbl
cafbl
Data 27 d'octubre, 3, 10, 17, 24 de novembre i 1 de desembre
 
Horari 9.00 h a 14.00 h 
Lloc Presencial CAFBL
Places Limitades
Inscripció On-line
Preu 0 €
Durada 30 hores

Curs destinat a:

 • Col·legiats
 • Oficials Habilitats
 • Empleats
cafbl
 

inscripció online

1.- Fer reserva de plaça omplint el formulari.

2.- Una vegada realitzada dita reserva es podrà fer el pagament.

3.- Pagament a través de targeta de crèdit.

4.- En cas que no es realitzi el pagament en el termini de 5 dies hàbils s'anul·larà la reserva.

 
cafbl
cafbl
cafbl
Tutor
Xavier Garcia Sabaté - Diplomat en Relacions Laborals. Grau en Dret. Assessor Jurídic.
cafbl
Objetiu
 
L'acció formativa té com a objectiu general proporcionar els coneixements i habilitats pràctiques necessàries per confeccionar nòmines en els diferents supòsits que puguin succeir en l'empresa així com l'elaboració de les corresponents assegurances socials, coneixent els principals aspectes de la contractació, suspensió i extinció de la relació laboral així com les prestacions de la seguretat social.

 
Programa 

1.- Gestió laboral.
 • L'empresa i la seguretat social.
2.- Règim general de la seguretat social.

3.- Inscripció de l'empresa en la seguretat social. Mútues patronals. Llibres obligatoris.

4.- El règim especial dels treballadors autònoms.

5.- Llibres obligatoris.

6.- El calendari laboral.

7.- La contactació de treballadors.

8.- Enquadrament i afiliació a la seguretat social: altes i baixes.

9.- Suspensió de la relació contractual.

10.- L'expedient del treballador.

11.- Contractes bonificats.

12.- Elements de la cotització a la seguretat social: normativa reguladora, bases de cotització, tipus de cotització.

13.- Liquidacions.
 • Baixes per contingències comunes i professionals.
 • Retencions a compte de l'IRPF.
 • Retribucions en espècie i el seu tractament.
 • Situacions especials.
 • Incapacitat temporal i maternitat.
 • Contractació a temps parcial.
 • Cotització a la seguretat social.
 • Impresos oficials i terminis de presentació.
 • Omplir TC-1, TC-2.
 • Tipus de cotització.
 • Ajornaments i recàrrecs.
 • Sistema RED.
14.- L'extinció de la relació laboral: definició de criteris, classificació, tipus i efectes, liquidació i quitança.

15.- Principals prestacions del sistema de seguretat social.

16.- Aplicacions informàtiques per a la gestió de personal. 

 

Documentació necessària que s'ha d'enviar a consultesformacio@cafbl.cat, un cop feta l'inscripció al curs:
 • FITXA D'INSCRIPCIÓ
 • Per a treballadors de règim general, s'ha d'enviar la nòmina de l'últim mes. Amb la part de dalt serveix, no cal que es mostri tota la nòmina.
 • Per a autònoms, l'últim rebut d'autònoms.
 • Per a desocupats, el DARDO.​​​​​


Has de saber...

 • Si no s’arriba al número d’alumnes previst, el Col·legi pot suspendre el Curs.
 • En el cas que les inscripcions superin el número de places màximes, aquestes seran cobertes per rigorós ordre de matriculació.
 • Les cancel·lacions d’inscripcions hauran de ser notificades per escrit al Col·legi (formacio@cafbl.cat).

Per a qualsevol aclariment sobre aquest tema, pots dirigir-te al correu del Departament de Formació formacio@cafbl.cat o al telèfon 93 451 02 02.
cafbl

Segueix-nos a: cafbl
linkedin twitter instagram facebook youtube  

Copyright 2011 © Col·legi d´Administradors de Finques de Barcelona-Lleida
C/ Mallorca, 214 Local - 08008 Barcelona · E-mail: cafbl@cafbl.cat · Telf: 93 451 02 02